Skoči do osrednje vsebine

Zaključuje se najbolj neobičajno šolsko leto

  • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Šolsko leto 2019/2020 je bilo zagotovo najbolj nenavadno šolsko leto v zgodovini samostojne države Slovenije. Zaradi epidemije COVID-19 se je 16. marca pouk pričel izvajati na daljavo. Kljub temu smo ga v skladu s šolskim koledarjem 24. junija pripeljali do uspešnega zaključka. Počitnice se pričnejo za 191.663 osnovnošolk in osnovnošolcev ter za 72.891 srednješolk in srednješolcev. Zaposleni v vzgoji in izobraževanju, učenke in učenci, dijakinje in dijaki ter njihovi starši so pokazali, da so zmagovalci znanja.

V Sloveniji imamo 455 osnovnih šol s 316 podružnicami, 27 samostojnih osnovnih šol s prilagojenim programom in 21 enot s prilagojenim programom pri osnovnih šolah. V šolskem letu 2019/2020 se je na domu izobraževalo 392 otrok, v Evropski šoli pa 49.
Vseh javnih srednješolskih zavodov pa je 111. Srednješolske izobraževalne programe je izvajalo 143 srednjih šol, 6 zavodov za posebne potrebe in 6 zasebnih zavodov.
Šolsko leto zaključuje tudi 54 javnih glasbenih šol, ki jih obiskuje 24.231 učenk in učencev, ter 15 zasebnih s 1.770 učenkami in učenci.

V šolskem letu 2019/2020 je 16. marca pričel veljati odlok o popolnem zaprtju vseh vzgojno-izobraževalnih zavodov v državi za preko 85.000 otrok in zaposlenih v vrtcih, ter za več kot 300.000 šolajočih se otrok in mladine ter 33.000 zaposlenih.

Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport je tudi v času posebnih razmer ostala naša primarna skrb zagotavljanje enakih možnosti izobraževanja na daljavo ter omogočanje nemotenega izobraževalnega procesa za vse otroke, tudi tiste iz najbolj ranljivega socialnega okolja. Pri tem smo se aktivno povezali z vsemi deležniki, ki so pomemben del izobraževalnega procesa. Z izboljšanjem epidemiološkega stanja in z odločitvijo o postopnem odprtju vzgojno-izobraževalnih zavodov je ministrstvo, skupaj z Ministrstvom za zdravje, Nacionalnim inštitutom za javno zdravje, Zavodom za šolstvo Republike Slovenije, Centrom RS za poklicno izobraževanje, predstavniki ravnateljskih združenj, predstavniki Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije in ostalimi deležniki usmerilo prizadevanja v zagotavljanje varne in čim bolj nemotene (delne) vrnitve učencev in dijakov v šolske klopi.

Polovica otrok in večina zaposlenih se je v vrtce vrnila 18. maja. Takrat se je v šole vrnila tudi večina osnovnošolskih otrok prve triade, kar 99 odstotkov, in večina zaposlenih. Prav tako se je v šolske klopi vrnilo 85 odstotkov maturantov ter dijakinj in dijakov zaključnih letnikov.

Sledilo je postopno odpiranje šol. Tako je 25. maja v šolske klopi znova sedlo 18 tisoč devetošolk in devetošolcev. 1. junija se jim je pridružilo še 22.500 četrtošolk in četrtošolcev, vse skupine in oddelki v vrtcih in šolah so znova lahko delovali skupno kot pred epidemijo.

3. junija so bili vrtci in osnovne šole ponovno odprti za vse, večina srednješolcev z nekaj izjemami so šolanje nadaljevali na daljavo.

Da bi čimprej in celostno zagotovili enake možnosti izobraževanja na daljavo vsem šolajočim, je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport vzpostavilo projekt DIGI Šola, preko katerega želimo tudi dolgoročno zmanjšati razkorak med tistimi, ki imajo dostop do interneta in ustrezno opremo ter tistimi, ki je nimajo. S pomočjo donatorjev smo zbrali in razdelili preko 3000 kosov opreme.

Kakšno bo šolsko leto 2020/2021? »Epidemija COVID-19 je pokazala, da se šola spreminja, da bo del vzgoje in izobraževanja povezan tudi z uporabo novih tehnologij, vendar pa mora šola, kot prostor, ostati prvi dom znanja,« je poudarila prof. dr. Simona Kustec, ministrica za izobraževanje, znanost in šport in še dodala:« Šolsko leto 2019/2020 smo naredili z dobro 4 in veliko razlogov za to je, da gremo na zaslužene počitnice in se sveži jeseni vrnemo nazaj v šolske klopi.« Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport se že aktivno pripravljamo na jesen in preigravamo različne scenarije. Takoj, ko bomo pripravili končne rešitve, jih bomo seveda predstavili tudi javnosti.

Lahko pa novo šolsko leto že orišemo z nekaj številkami. Osnovnošolcev bo predvidoma 195.224, od tega 21.455 prvošolk in prvošolcev. V srednjih šolah pričakujemo 73.900 dijakinj in dijakov, od tega v začetnem letniku programov nižjega poklicnega, srednjega poklicnega, srednjega strokovnega in gimnazijske izobraževanja okrog 20.000 novincev. Slednjega natančnega podatka še nimamo, saj bo vpis novincev letos potekal do sredine julija, na prosta mesta, ki bodo ostala, pa se bodo lahko kandidati vpisovali še kasneje, vse do začetka novega šolskega leta.