Skoči do osrednje vsebine

Implementacija varnostnih zavez v ospredju letne pregledne varnostne konference OVSE

Včeraj se je začela tridnevna Letna pregledna varnostna konferenca Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE), na kateri udeleženci ocenjujejo dejavnosti v preteklem letu, opravili pa bodo tudi pregled varnostnih razmer in stanje implementacije sprejetih zavez na področju OVSE. Slovensko stran zastopa posebni odposlanec ministra za zunanje zadeve za nadzor oborožitve, razorožitev in neproliferacijo, veleposlanik dr. Andrej Benedejčič.

Za udeležence iz prestolnic tokratno srečanje poteka v obliki avdio-video konference, osredotoča pa se na razmere v Ukrajini, transnacionalne grožnje, zamrznjene konflikte, strukturirani dialog, nadzor nad oborožitvijo, ukrepe za gradnjo zaupanja in varnosti ter konfliktni cikel OVSE, s poudarkom na zgodnjem opozarjanju.

Veleposlanik dr. Benedejčič je na otvoritvenem delu srečanja izpostavil, da se nahajamo v najboljših in najslabših časih hkrati. Kriza covid-19 je namreč po eni strani izpostavila možnosti, ki jih nudi sodobna komunikacijska tehnologija za soočanje s takšnimi izzivi, prav tako pa postregla s primeri solidarnosti, kamor spada tudi slovenska pomoč državam Zahodnega Balkana. Po drugi strani pa je v času epidemije prišlo tudi do nekaterih zaskrbljujočih dogodkov, kot je na primer poslabšanje varnostne situacije na vzhodu Ukrajine, kot tudi zmanjšanje vojaških stikov in neizvajanja verifikacijskih dejavnosti. Zaradi nespoštovanja njenih določb s strani ene od držav pogodbenic se je pod vprašajem znašla tudi Pogodba o odprtih zračnih prostorih, ki je en pomembnejših sporazumov s področja nadzora nad oborožitvijo.

V nadaljevanju je zato veleposlanik dr. Benedejčič izpostavil pomen izmenjave mnenj v okviru OVSE, še posebej znotraj procesa strukturiranega dialoga. Ob tem pa je opozoril, da to tudi zahteva aktiven angažma vseh deležnikov in izpostavil problematičnost sistematičnega ignoriranja razprav o hibridnih grožnjah s strani ene od sodelujočih držav OVSE. Te so namreč ravno tako realne kot je na primer resnična grožnja terorizma, ki se mu bo v času svojega predsedovanja Svetu Evropske unije v letu 2021 posvečala tudi Slovenija. Zato je albanski strani tudi čestital za dosedanje dosežke med njihovim predsedovanjem OVSE, vključno z izvedbo odmevne regionalne konference o tujih terorističnih borcih. Prav tako je pomembno, da Albanija kot predsedujoča OVSE dosledno izpostavlja pomen vključenosti žensk v varnostne procese. Nastop je zaključil s pozivom za še več medsebojnega dialoga in še več diplomacije v medsebojnih odnosih.