Skoči do osrednje vsebine

Evropska sredstva za kolesarsko stezo od Radovljice do Lesc

  • Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je izdala odločitev o finančni podpori za projekt »Kolesarske povezave Radovljice z zalednimi naselji«. Za projekt v vrednosti 2,5 milijona evrov, ki ga bo izvajala Občina Radovljica, bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval dobrega 1,1 milijona evrov.

V okviru projekta bodo vzpostavili kolesarske povezave s spremljajočo prometno in komunalno infrastrukturo med Radovljico in Lescami. Gre za eno pomembnejših povezav med stanovanjskimi soseskami obeh naselij. Varne in udobne kolesarske povezave bodo spodbudile prebivalce k večji uporabi kolesa za potrebe dnevne mobilnosti in tako pospešile prehod občine Radovljica iz tradicionalnih motoriziranih prometnih oblik mobilnosti v trajnostno mobilnost.