Skoči do osrednje vsebine

Danes podpisane pogodbe pogoj za odvoz nakopičene odpadne embalaže

  • Ministrstvo za okolje in prostor
Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak je podpisal 34 tripartitnih pogodb, ki so bile odpremljene komunalnim podjetjem, s čimer je omogočen takojšen odvoz nakopičene odpadne embalaže, s tem pa se bodo zmanjšala tveganja za požare, varnost in zdravja ljudi ter onesnaževanja okolja.

Minister Vizjak podpisuje pogodbe

Prevzeto komunalno odpadno embalažo (KOE) se bo najprej odpeljalo v postopke predobdelave (sortiranje na posamezne frakcije materialov). Reciklabilni materiali v odpadkih se bodo v nadaljevanju posredovali v postopke končne predelave, nereciklabilni del KOE pa se pretežno odpelje v postopke termične obdelave.

S tem začasnim ukrepom država zaradi kopičenja odpadne embalaže pri izvajalcih obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja oziroma obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov rešuje zatečeno stanje iz preteklih let in v letošnjem letu zbrane odpadne embalaže. Kapacitete predhodnega skladiščenja ali skladiščenja odpadne embalaže so bile namreč močno presežene, zaradi česar je obstajalo resno tveganje za onesnaženje okolja in zdravja ljudi ter za doseganje predpisanih okoljskih ciljev na področju ravnanja z odpadki.

Vrednost trenutno podpisanih pogodb je približno 3,1 milijona evrov.

Ukrep je bil sprejet v Zakonu o interventnih ukrepih za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) za državljane Republike Slovenije in slovensko gospodarstvo (#PKP2).