Skoči do osrednje vsebine

Minister za zunanje zadeve dr. Logar in minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Počivalšek vodila sejo Sveta za internacionalizacijo gospodarstva

  • Ministrstvo za zunanje zadeve

Minister za zunanje zadeve dr. Anže Logar je skupaj s podpredsednikom vlade in ministrom za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravkom Počivalškom danes predsedoval Svetu za internacionalizacijo gospodarstva.

Svet obravnava strokovna vprašanja vezana na spodbujanje internacionalizacije slovenskega gospodarstva, povezuje vladne in nevladne deležnike ter zagotavlja učinkovito pomoč gospodarskim subjektom pri njihovem vstopu v gospodarske odnose s tujino.

Na tokratni seji so poleg članov na povabilo obeh predsedujočih sodelovali tudi minister za finance mag. Andrej Šircelj, minister za javno upravo Boštjan Koritnik, državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo Aleš Mihelič, državni sekretar na ministrstvu za okolje in prostor Robert Rožac ter državni sekretar v Kabinetu predsednika vlade mag. Bojan Pograjc v vlogi nacionalnega koordinatorja za Pobudo Tri morja.

Minister dr. Anže Logar je uvodoma izpostavil, da "Svet za internacionalizacijo predstavlja pomembno platformo za dober in učinkovit dialog med nosilci in deležniki internacionalizacije slovenskega gospodarstva že v "običajnem" času – še toliko bolj ključen pa je v življenju po oziroma z novim koronavirusom, ko bo usmerjeno delovanje na ključnih trgih, predvidljivost in stabilnost poslovnega in investicijskega okolja ter strateško razmišljanje še bolj pomembno."

Minister Počivalšek je izpostavil, da "je svet vsekakor pomemben člen v partnerstvu med vladnimi resorji in predstavniki gospodarstva ter hkrati vir pomembnih informacij za kreiranje politike internacionalizacije gospodarstva in usklajeno delovanje na tujih trgih. Učinkovito usklajeno delovanje bo še posebej pomembno v tem, tako za slovensko kot tudi za svetovno gospodarstvo, težkem in negotovem času."

Svet je obravnaval pobudo Tri morja kot vzvod nadaljnjega poglabljanja internacionalizacije slovenskega gospodarstva na območju srednje in vzhodne Evrope, pregled načrtovanih aktivnosti internacionalizacije gospodarstva in gospodarske diplomacije po epidemiji COVID-19 ter investicijske in prostotrgovinske sporazume kot motor okrevanja gospodarstva po in s pandemijo. Sopredsedujočima ministroma so se v razpravi pridružili še predstavniki SID banke, Javne agencije SPIRIT, Slovenske turistične organizacije, Gospodarske zbornice Slovenije in Obrtne zbornice Slovenije.

Minister dr. Logar in državni sekretar mag. Pograjc sta predstavila Pobudo Tri morja. Na pobudo predsednika republike Boruta Pahorja je lani v Ljubljani potekal Vrh te pobude, ob robu pa tudi poslovni forum. Vrh pobude bo letos potekal v Talinu, Estonija. Države članice pobude sedaj identificirajo gospodarske in infrastrukturne projekte ter preučujejo možnosti za sodelovanje v naložbenem skladu pobude. 

Minister dr. Logar je poudaril velik pomen aktivnega sodelovanja Slovenije v pobudi, minister mag. Šircelj pa je opozoril, da je treba identificirati ne samo dobre projekte, ampak morajo biti tudi ustrezno pripravljeni, vključno z investicijsko dokumentacijo. 

Ministri in predstavniki deležnikov internacionalizacije slovenskega gospodarstva so se strinjali, da je treba podpirati regionalni dialog in povezovati države na osi sever-jug na področju investicij v gospodarstvo, transportno povezljivost, energetsko infrastrukturo, zaščito okolja, raziskave in razvoj ter digitalne komunikacije v regiji. Sodelovanje s temi državami je že sedaj dobro razvito, tako na vladni ravni kot podjetniški ravni. Pobuda je zanimiva tudi zaradi gospodarskega potenciala držav članic pobude za slovensko gospodarstvo. Zato je treba okrepiti aktivnosti v tej regiji, še posebej v kontekstu aktualne krize, ko bo treba še posebej intenzivirati naše aktivnosti v soseščini, kjer so tudi naši tradicionalni in največji trgi. 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je predstavilo Program za promocijo investicij in internacionalizacije slovenskega gospodarstva 2020 – 2024, ki vsebinsko temelji na sloganu "Slovenija - Zelena. Ustvarjalna. Pametna.". Program bo v luči učinkov svetovne pandemije na gospodarstvo v sodelovanju med ministrstvi in nevladnimi deležniki  dopolnjen in nadgrajen s prilagojenimi ukrepi.

Ministrstvo za zunanje zadeve in ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo sta predstavila tudi aktivnosti, ki so bile pred epidemijo COVID-19 izvedene na področju internacionalizacije ter usklajevali načrtovane aktivnosti obeh ministrstev do konca leta 2020, ki bodo močno odvisne od epidemiološke situacije v posameznih državah. 

Udeleženci so se strinjali, da je potrebno še intenzivirati in bolj operacionalizirati aktivnosti na področju internacionalizacije slovenskega gospodarstva.