Skoči do osrednje vsebine

Evropska sredstva za ekonomsko poslovno cono Zagorje

  • Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je izdala odločitev o finančni podpori za projekt »Ekonomsko poslovna cona Zagorje«. Vrednost projekta, ki ga bo izvajala Občina Zagorje ob Savi, znaša nekaj manj kot 990.000 evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 608.000 evrov.

Z namenom zagotovitve ustreznih pogojev za opravljanje poslovnih dejavnosti mikro, malih in srednje velikih podjetij bo v okviru projekta urejena javna komunalna infrastruktura na območju ekonomsko poslovne cone Zagorje. Urejena gospodarska javna infrastruktura (prometna, energetska, komunalna infrastruktura in infrastruktura za telekomunikacije) bo omogočala ustanavljanje novih podjetij in povečevanje dodane vrednostni obstoječih.