Skoči do osrednje vsebine

Koordinirano delo na projektih s seznama prioritetnih investicij bo postopke časovno vsaj prepolovilo

  • Ministrstvo za okolje in prostor

Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak je izrazil veselje, da je danes vlada sprejela sklep o določitvi pomembnih investicij kot pomemben ukrep za izhod iz krize, ki ga je povzročila epidemija. »V vladi verjamemo, da zagon investicijskega cikla v Sloveniji pomeni ohranjanje in tudi nova delovna mesta ne samo v gradbeništvu, temveč tudi v ostalih panogah, ki so povezane z gradbeništvom (trgovina, promet, gostinstvo, dobava opreme in podobno).

Seznam je dolg, zajema 187 investicij. Gre za »živo stvar, Vlada RS bo seznam gotovo še osvežila z novimi investicijami še pred počitnicami.« Po besedah ministra gre za začetek, na katerem želimo pričeti z delom. Vsaka sprememba, ki bo imela za posledico novo dodajanje projektov, bo ta seznam osvežila.

Ta seznam je po današnjih ocenah vreden 7,7 mrd evrov. Gre za več prioritet, ki jih bo določila posebna koordinacijska skupina, vezane pa bodo na izvedljivost projektov in zaprtost finančne konstrukcije. Ne gre samo za projekte, ki so financirani iz javnih virov, temveč tudi za tiste, ki so financirani iz zasebnih virov.  »Osnovni namen tega seznama je, da pohitrimo začetek izvedbe »ready-to-go« projektov, stojijo pa zaradi birokratskih zapletov. Ne nazadnje gre tudi za pomembno sporočilo gospodarstvu, da si Vlada RS prizadeva in želi spodbujati investicijski cikel, da so v Sloveniji zaželjeni vsi, ki želijo investirati v okoljsko sprejemljive projekte, ki želijo razvoj države na slehernem področju, tako na področju okolja, prometne infrastrukture, energetike, zdravstva,….«

Gre za investicije, ki so ključne za zagon gospodarstva po prenehanju epidemije.

Interventni zakon pa daje osnovo, da se bodo investicije hitreje realizirale.

Z zagonom investicij se bo povečala gospodarska rast v vseh sektorjih države, tako v gradbeništvu kot drugih panogah kot so prodaja, opremljanje prostorov, posredovanje, trgovina, itd.  Interventni zakon ustanavlja koordinacijsko skupino, ki bo skrbela predvsem za časovno koordinirano izvajanje postopkov potrebnih za izvedbo pomembnih investicij. Koordinacijska skupina bo odgovorna za pospešeno in koordinirano izvedbo pomembnih investicij, kar bo pomenilo učinkovito delovanje.  Torej gre za ukrep, ki je namenjen učinkovitejšim, hitrejšim postopkom, nikakor pa ne škodovanju okolja in narave.  

Kriteriji za določitev pomembnih investicij

Vsi resorji so bili pozvani k posredovanju morebitnih predlogov za uvrstitev na seznam Pomembnih investicij. Ministrstvo za okolje in prostor pa je bilo pristojno za uskladitev tega seznama med resorji.

Pomembne investicije  so  razdeljene po:

statističnih regijah in
na vsebine iz področij okolja, energetike, prometa in regionalnega razvoja.
 

S področja okolja je 22 pomembnih investicij,
s področja energetike 19,
s področja prometa 70 in
s področja regionalnega razvoja 76.
 

Projekti iz področja regionalnega razvoja so predvsem projekti, ki se nanašajo na

- gradnjo stanovanjskih sosesk,

- zdravstvenih domov,

- izobraževalnih ustanov in podobno.

V seznam so vključeni vsi predlogi, ki imajo ocenjeno vrednost nad 5 milijonov evrov ter imajo predviden začetek izvedbe v letu 2020 oziroma 2021 ter vse predlagane investicije nad vrednostjo 25 milijonov evrov, ki imajo predviden začetek izvedbe poleti 2021.

Seznam Pomembnih investicij