Skoči do osrednje vsebine

Onesnaženje potoka Kopica

17. 6. 2020 je okoljska inšpektorica opravila izredni inšpekcijski nadzor zaradi onesnaženja potoka Kopica blizu bioplinarne Lendava. Ugotovila je, da so v bioplinarni, dan prej, 16.junija, črpali tekočino iz fermentorja F4 in hale bioplinarne na sosednja kmetijska zemljišča, od koder je snov stekla v potok Kopica in povzročila onesnaženje vode na območju ob bioplinarni in dolvodno v vasi Petišovci v njem.

V času inšpekcijskega pregleda tekočina iz gasilskih cevi, ki so bile položene med fermentorjem F4 do ograje bioplinarne in naprej do kmetijskih zemljišč, ni tekla. Cevi so bile prekinjene. Voda v potoku Kopica pa je bila temne barve z močnim vonjem, pretoka vode v potoku skoraj ni bilo. Kot so inšpektorici povedali v bioplinarni Lendava, so izvedli črpanje tekočine iz fermentorja in hale zato, da bi preprečili naraščanje vode v hali, do katerega je prišlo zaradi obilnih padavin 16. 6. 2020, ki so med drugim zalile tudi fermentor. S tem so želeli preprečiti poškodbe elektormotorjev črpalk in elektormagnetnih ventilov. Tekočino so na kmetijska zemljišča prečrpavali od 5. do 12. ure. Izčrpana količina tekočine ni znana.

 

Inšpektorica je lastniku Bioplinarne Lendava na zapisnik izrekla opozorilo po Zakonu o inšpekcijskem nadzoru, da mora v delu, kjer je prišlo do izlitja tekočine v potok, v roku 24 ur izčrpati iz potoka Kopica brozgo in jo vrniti v fermentor. Prav tako morajo v roku dveh dni odstraniti gasilske cevi, ki so bile položene med fermentorji bioplinarne do ograje bioplinarne in naprej do kmetijskih zemljišč. Inšpekcijski postopek še poteka.

 

Iskalnik