Skoči do osrednje vsebine

Minister Černač v Posavju: »Dodatna evropska sredstva za okrevanje po krizi so nova priložnost, hkrati pa predstavljajo tudi veliko odgovornost.«

Minister brez resorja, pristojen za razvoj in EU kohezijsko politiko, Zvone Černač se je danes srečal z župani posavskih občin. Pogovorili so se o izvajanju projektov v programskem obdobju 2014–2020 in pripravah na novo obdobje 2021–2027.

Minister Černač je na srečanju z župani občin Brežice, Bistrica ob Sotli, Krško, Kostanjevica na Krki, Radeče in Sevnica povedal, da je potrebno izvajanje evropske kohezijske politike narediti čimbolj operativno, tudi v luči dodatnih sredstev, ki jih za okrevanje po krizi zaradi pandemije COVID-19 predvideva Evropska komisija. Za Slovenijo to pomeni okvirno 2,6 milijarde evrov dodatnega evropskega denarja. »Kar pomeni za skoraj še eno finančno perspektivo sredstev. To je po eni strani nova priložnost, hkrati pa veliko odgovornost, saj bo potrebno zelo hitro pripraviti ustrezne podlage in sredstva usmeriti v programe in projekte, kjer je Slovenija najbolj podhranjena,« je dejal minister. Sredstva bodo po besedah ministra usmerjena predvsem v ohranitev obstoječih delovnih mest in ustvarjanju podlag za nova delovna mesta, za podporo malim in srednje velikim podjetjem in turizmu, ki zaradi krize beleži največji izpad dohodkov ter za področje zdravstva. V tem okviru načrtujemo izgradnjo novih infekcijskih klinik v Ljubljani in Mariboru ter drugih zdravstvenih kapacitet.

Minister Černač je v nadaljevanju posebej poudaril, da občine izpostavljajo potrebe po podpori projektom s konkretnimi vsebinam in šele nato mehkim vsebinam. Ena od potreb, ki se pojavlja po vseh občinah, je potreba po ureditvi kanalizacijskih sistemov. »Slovenija je v pogajanjih za vstop v EU dala zavezo, da bo najprej uredila kanalizacijske sisteme nad 2000 populacijskih enot. Sredstev za sisteme do 2000 enot zato ni bilo mogoče črpati. Potrebe občin za ureditev kanalizacijskih sistemov pod 2000 enot obstajajo in so velike. V programiranju za programsko obdobje 2021-2027 smo te potrebe izpostavili in bomo na tem tudi vztrajali,« je zatrdil minister in dodal, da bomo s tem, ko bomo poskrbeli za čiščenje odpadnih voda, sledili tudi pomembnemu cilju evropske kohezijske politike zelene Slovenije.

Štiri možje stojijo pred tablo na kateri piše hotel

Minister Černač na obisku v Posavju