Skoči do osrednje vsebine

Obvestilo proračunskim uporabnikom o potrditvi obrazca »Izpis odprtih postavk – Stanje denarnih sredstev na dan 30. 6. 2020«

Obveščamo vas, da bo Uprava za javna plačila (v nadaljnjem besedilu: UJP) proračunskim uporabnikom med 1. 7. 2020 in 7. 7. 2020 posredovala po pošti ali prek spletne aplikacije UJPnet oziroma mobilne aplikacije mUJPnet v potrditev obrazec »Izpis odprtih postavk – Stanje denarnih sredstev na dan 30. 6. 2020« (v nadaljnjem besedilu: obrazec).

Na obrazcu je potrebno preveriti:

  • stanje denarnih sredstev na podračunu na dan 30. 6. 2020,
  • šifro proračunskega uporabnika pod katero se vodijo poslovne knjige (premoženjska bilanca),
  • davčno številko,
  • matično številko in
  • naziv proračunskega uporabnika.

Prosimo vas, da obrazec pregledate in nam potrjenega vrnete najkasneje do 17. 7. 2020. Če se podatki ne ujemajo, nam hkrati z obrazcem pošljite še dopis s pravilnimi podatki.

Za dodatna pojasnila smo vam na voljo na vaši območni enoti UJP.