Skoči do osrednje vsebine

Minister Černač na obisku na Koroškem: »V kolikor ne bomo optimizirali porabe evropskih sredstev, bo teh vedno premalo.«

  • Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

Minister brez resorja, pristojen za razvoj in EU kohezijsko politiko, Zvone Černač se je srečal s koroškimi župani in županjama ter direktorico Regionalne razvojne agencije za Koroško. Pogovorili so se o izvajanju projektov s pomočjo evropskih sredstev in izmenjali poglede na evropsko kohezijsko politiko v novem programskem obdobju 2021–2027.

Za mizo sedijo ljudje in se pogovarjajo

Srečanje ministra Zvoneta Černača z župani in županjami Koroške

Minister Černač je na srečanju z župani in županjama občin Črna na Koroškem, Dravograd, Slovenj Gradec, Mežica, Muta, Podvelka, Prevalje, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Ribnica na Pohorju in Vuzenica uvodoma poudaril, da so pogovori s predstavniki slovenskih občin v času, ko se izteka programsko obdobje 2014–2020 in potekajo intenzivne priprave na novo obdobje, zelo dragoceni. »Skupna ugotovitev je, da je sistem izvajanja evropske kohezijske politike zbirokratiziran, dostop do sredstev evropske kohezijske politike pa slabši, kot bi lahko bil. Zato je naš cilj, da sistem izvajanja poenostavimo,« je povedal minister.

Izpostavil je, da gre politika aktualne vlade v smeri krepitve regij in regionalnih institucij, saj te zagotavljajo zaposlitve na lokalni ravni. »Tudi politika Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko bo šla, dokler jo bom vodil, v smeri, da se nivoji odločanja prenesejo iz centra na regionalni nivo,« je zagotovil minister.

Glede vloge za odobritev evropskih kohezijskih sredstev za projekta Pohorka, ki ga je pripravila Regionalna razvojna agencija za Koroško, je minister pojasnil, da je ta in še trije tovrstni projekti v postopku racionalizacije: »Tako kot pri nekaterih drugih projektih je bilo tudi pri teh projektih ugotovljeno, da bi lahko enake učinke dosegli z manj sredstvi, ki jih za odzivanje na posledice pandemije potrebujemo drugje«. Poudaril je, da je pomembno, da se cilji projektov dosežejo z optimalnimi sredstvi: »Če tega ne bomo počeli na tak način, bo sredstev vedno premalo«.

Minister si je v okviru obiska na Koroškem ogledal tudi centralno čistilno napravo Vuzenica-Muta in gradnjo vodovoda Muta.

Izjava ministra Zvonka Černača