Skoči do osrednje vsebine

Tudi slovenska Istra in zaledno kraško območje imata pravico do stabilnega vodnega vira

Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak je ob obisku Škocjanskih jam prejšnji teden izpostavil tudi čimprejšnje reševanje večletnega problema oskrbe s pitno vodo slovenske Istre in zalednega kraškega območja. Povedal je, da bi bilo možno »papirje zbirati takoj in z deli začeti nekje v letu 2023.«

Kvalitetna oskrba s pitno vodo slovenske Istre in zalednega kraškega območja je več desetletij dolg problem, na katerega je ponovno opozorila železniška nesreča, ki je izpostavila ranljivost obstoječega sistema.  

Delovna skupina Ministrstva za okolje in prostor je pregledala dosedanjo dokumentacijo  in ugotovila, da je bila študija variant istih vodnih virov izdelana že leta 2002 in kot optimalni vodni vir za celotno območje slovenske Istre in zalednega kraškega področja izbrala pritok reke Reke - Padež (akumulacija na pritoku Padeža Suhorici), ki je po modelu ocenjevanja tudi sicer izkazoval najvišjo vrednost po kriteriju izvedljivosti in zanesljivosti oskrbe.

Minister mag. Vizjak je poudaril pomen tega »zelo pomembnega razvojnega projekta za oskrbo slovenske Istre in zalednega kraškega območja s pitno vodo z zanesljivim trajnim virom. Nikakor si ne želimo, da bi ta projekt kakorkoli negativno vplival na naravni biser Škocjanske jame, zato bomo naredili vse, da bosta oba projekta lahko sobivala na varen način. Na sestanku z župani smo jasno sporočili, da je dovolj raziskovanja novih variant in da je optimalna varianta ta, ki je bila opravljena na podlagi dosedanjih študij, saj ne nudi samo vodooskrbe obalnim občina, temveč tudi rezervni vodni viri za zaledno kraško območje. V nadaljevanju postopka, ki bo trajal nekaj časa, saj  gre za državni prostorski načrt, gre za novelirano okoljsko poročilo z vsemi potrebnimi analizami in ukrepi. V okviru tega bomo preučili tudi te variante in izvedli najoptimalnejšo. Zagotovo nam je cilj, da celovito rešimo več problemov, ne samo enega.«

Ministrstvo je ocenilo, da je treba takoj začeti izvajati aktivnosti, ki bi temu območju zagotovili stabilen vodni vir. Trenutno ministrstvo izdeluje projektno nalogo za pripravo dokumentacije za izvedbo. Financiranje je predvideno tudi iz virov kohezijskega sklada za obdobje 2021-27.