Skoči do osrednje vsebine

Državna sekretarka mag. Monika Kirbiš Rojs na seji Razvojnega sveta kohezijske regije Zahodna Slovenija o pripravah na novo finančno perspektivo

  • Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

Državna sekretarka mag. Monika Kirbiš Rojs se je udeležila 17. redne seje Razvojnega sveta kohezijske regije Zahodna Slovenija, na kateri je predstavila aktualne informacije o izvajanju evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 in pripravah na novo programsko obdobje 2021–2027, tudi v luči pandemije COVID-19.

Državna sekretarka je uvodoma povedala, da smo v intenzivni fazi izvajanja evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020, hkrati pa se pripravljamo na novo programsko obdobje 2021–2027. Poseben vidik k temu prispeva še trenutna situacija zaradi pandemije COVID-19. »V ukrepe za odpravo posledic krize smo uspeli preusmeriti za okoli 280 milijonov evropskih sredstev«, je povedala mag.Monika Kirbiš Rojs. Izpostavila je tudi dodatna sredstva, ki jih je za odpravo posledic pandemije za Slovenijo predvidela Evropska komisija. Trenutno se išče način, kako ta sredstva vključiti v aktualni operativni program.

Državna sekretarka je pojasnila, da je vlada po prevzemu mandata 13. marca 2020 aktivno pristopila k nadaljnji pripravi programskih dokumentov za izvajanje evropske kohezijske politike po letu 2020. Zaradi bistveno spremenjenih razmer bo verjetno poudarek evropske kohezijske politike tudi v obdobju 2021–2027 delno usmerjen v odpravo posledic zaradi korona virusa ter v dolgoročno in vzdržno rast držav članic EU.

»V Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko intenzivno pripravljamo osnutek programskih dokumentov za izvajanje evropske kohezijske politike po letu 2020,« je dejala državna sekretarka. »Ko bodo predlogi programskih dokumentov medresorsko usklajeni, bomo z njimi seznanili vse relevantne partnerje in organizirali posebne delavnice, saj je načelo partnerstva z vsemi deležniki izredno pomembno«, je posebej poudarila državna sekretarka.