Skoči do osrednje vsebine

Uspešno izpeljan prvi dogdek v okvriu predsedovanja Sloveniji EU makro regionalne Strategije za Jadran in Ionijo (EUSAIR) - Dr. Metka Gorišek je izpostavila, da je konferenca učiteljev priložnost za inovativno izmenjavo znanj in izkušenj pri izobraževanju

  • Ministrstvo za okolje in prostor

Ljubljana, 8. 6. 2020 - Pretekli konec tedna (5. in 6. junij 2020) je potekala Mednarodna video konferenca učiteljev »Podnebne spremembe« Udeležence je nagovorila tudi državna sekretarka na Ministrstvu za okolje in prostor (MOP) dr. Metka Gorišek. V imenu Ministrstva za zunanje zadeve je udeležence pozdravila tudi Andreja Jerina, nacionalna koordinatorka EU makro regionalne Strategije za Jadran in Ionijo (EUSAIR). Slovenija je namreč v juniju prevzela enoletno predsedovanje EUSAIR. Mednarodna konferenca učiteljev je prvi dogodek v okviru slovenskega predsedovanja.

Letošnja, druga mednarodna konferenca učiteljev geografije  je bila namenjena »Podnebnim spremembam«. Podnebne spremembe zaznavno spreminjajo tudi vodne režime. Te spremembe terjajo spremembo naših ravnanj in ukrepov za prilagoditve, ki naj izboljšajo našo »vodno varnost«. Gre  raznovrstne ukrepe, ki zmanjšujejo ogroženost pred plazovi in visokimi vodami za varovanje življenj ljudi. Gre za ukrepe, ki v vse pogostejših in daljših sušnih obdobjih omogočajo zadostne količine pitne vode, vključno z količinami za varno pridelavo hrane. V pripravo teh ukrepov želimo vključiti čim več znanj ter novih oblik sodelovanja na lokalni ravni.

Društvo učiteljev  geografije Slovenije  je s konferenco  dejavno povezalo rezultate lanske konference Zaživimo z vodo z tematiko Podnebnih sprememb. Državna sekretarka na dr. Metka Gorišek je v uvodnem nagovoru poudarila,  da MOP  dejavno sodeluje in podpira dogodke, ki širijo znanja za odgovorno ravnanje z naravnimi viri. Poudarila je: »Živimo v času, ki terja odgovorno sodelovanje med generacijami za prenos temeljnih znanj, ki omogočajo varno oskrbo s pitno vodo, zmanjševanju ogroženosti pred poplavami in zmanjševanje škod ob sušah. Zavedamo se, da je upoštevanje lokalnih značilnosti vodnih virov ključnega pomena pri načrtovanju celovitih rešitev. Prav osvetlitvi teh znanj je namenjena letošnja konferenca. Šole z učitelji in starši so izjemen potencial za poglabljanje in širjenje teh znanj. Na MOP se zavedamo pomena vzpostavljanja  tovrstnega partnerskega sodelovanja za prihodnost. Zato smo to konferenco uvrstili v sklop uradnih dogodkov slovenskega predsedovanja EU Jadransko-Jonski strategiji kot slovenski prispevek k odgovornemu sodelovanju z mladimi generacijami.«

Na lanski mednarodni konferenci »Zaživimo z vodo« (Podsreda, 1. junij, 2019) je bil osvetljen  pomen medgeneracijskega sodelovanja v porečjih. Na mednarodni ravni je zelo naklonjeno odmevala postavitev oznake z najvišjo gladino Sotle, ki so jo geografi postavili v sodelovanju z MOP/ARSO, Parlamentom mladih porečja Save in republiko Hrvaško ter Mednarodno komisijo za Savski bazen. Dr. Metka Gorišek je še izpostavila: » Na to partnersko sodelovanje smo zelo ponosni. Ta inovativni način sodelovanja skupaj širimo v mednarodno porečje Save, ki ga je letos, žal, nekoliko zaustavila neljuba epidemija. Vendarle pa smo 1. junija na Dan Save v Krškem, skupaj z učenci, šolo, občino, gasilci, Muzejem Krško ter predstavniki MOP/ARSO in Mednarodne komisije za Savski bazen izvedli nadaljevanje naše skupne akcije osveščanja z postavitvijo oznake najvišje gladine Save na poslopju Muzeja Krško. Na dogodku so dejavno sodelovali učenci z mentorico, župan, vodja gasilske službe in direktorica muzeja. Vsi so izrazili zahvalo in željo za krepitev tovrstnega sodelovanja, saj se zavedajo njegovega pomena za večjo varnost in kakovost bivanja ob skupni, mednarodni reki.«