Skoči do osrednje vsebine

Vlada sprejela Poročilo o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020

Vlada RS je sprejela Poročilo o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020 za cilj Naložbe za rast in delovna mesta, in sicer za obdobje od začetka januarja 2014 do konca marca 2020, ter ga pošlje Državnemu zboru RS. V obdobju do konca leta 2023, ko se dejansko zaključi izvajanje aktualnega programskega obdobja, je Slovenija upravičena do 3,068 milijarde evrov.

V okviru izvajanja evropske kohezijske politike je bila od januarja 2014 do konca marca 2020 izdana 501 odločitev o podpori za projekte, programe oz. javne razpise v skupni vrednosti 2,7 milijarde evrov (navajamo EU del), kar je 89 odstotkov razpoložljivih sredstev. Od tega je bilo nekaj manj kot 1,1 milijarde evrov dodeljenih kohezijski regiji Vzhodna Slovenija, 803 milijonov evrov kohezijski regiji Zahodna Slovenija in 835,3 milijona evrov iz Kohezijskega sklada pa celotni Sloveniji (Kohezijski sklad se namreč ne deli na V/Z).
 
Po izvedenih javnih razpisih posameznih ministrstev se je do konca marca na terenu izvajalo že za skoraj 2,2 milijarde evrov oziroma 71 odstotkov razpoložljivih sredstev programov in projektov, iz državnega proračuna (vključno s finančnimi instrumenti) pa je bilo upravičencem izplačanih nekaj manj kot 1,14 milijarde evrov, kar je 37 odstotkov razpoložljivih sredstev. Slovenija je do konca marca 2020 Evropski komisiji posredovala oziroma potrdila za dobrih 1,13 milijarde evrov certificiranih izdatkov.
 
Vlada je sprejela tudi Poročilo o izvajanju akcijskega načrta za pospešitev črpanja sredstev iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, ki je bil pripravljen s ciljem zmanjšanja razkoraka med pogodbeno vezanimi sredstvi, izplačili in predvsem slabo dinamiko na področju nizkih povračilih sredstev iz EU blagajne v slovenski proračun. SVRK skupaj z ministrstvi akcijski načrt intenzivno izvaja, nekatere aktivnosti so že zaključene.

Poročilo o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020 za cilj Naložbe za rast in delovna mesta, in sicer za obdobje od začetka januarja 2014 do konca marca 2020

Poročilo o izvajanju akcijskega načrta za pospešitev črpanja sredstev iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020