Skoči do osrednje vsebine

MOP v sodelovanju z lokalnimi skupnosti uspešno zmanjšuje poplavno ogroženost na porečju Vipave

  • Ministrstvo za okolje in prostor

V okviru čezmejnega in bilateralnega projekta VISFRIM, ki je sofinanciran v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija, že poteka in se že celo zaključuje izvajanje gradbenih protipoplavnih ukrepov, s katerimi Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) skupaj z Direkcijo RS za vode in v sodelovanju z občinami Nova Gorica, Miren-Kostanjevica, Šempeter in Postojna, že uspešno in konkretno zmanjšuje poplavno ogroženost v porečju reke Vipave.

Visokovodni nasip v Prvačini na območju Mestne občine Nova Gorica je že zgrajen oz. zaključen, protipoplavni zid na območju Občine Miren-Kostanjevica in protipoplavni ukrepi na območju Čukelj in Zapučk na območju Občine Šempeter-Vrtojba so že v zaključni fazi gradnje oz. izvedbe, na območju Občine Postojna pa ureditev vodotoka Belška voda še čaka na začetek gradnje.

Vsa dela potekajo v okviru projekta VISFRIM, v okviru katerega se bo poleg že navedenih gradbenih protipoplavnih ukrepov na slovenski strani razvilo tudi skupna protipoplavna orodja in modele ter izvedlo tudi nekaj negradbenih protipoplavnih projektov na italijanski strani. Vrednost celotnega projekta je dobrih 2,9 milijona evrov, od tega je EU sredstev skoraj 2,5 milijona evrov.

Na porečju Vipave pa se prav tako izvaja tudi čezmejni in bilateralni projekt GREVISLIN, v okviru katerega se bo na istem porečju Vipave zmanjšalo poplavno ogroženost tudi z vzpostavitvijo ti. zelene infrastrukture oz. manjših naravnih razlivnih površin, kjer se bodo v primeru nastopa visokih voda lahko razlivali viški voda. Tudi ta primer predstavlja dobro sodelovanje MOP z lokalnimi skupnostmi na poplavno zelo ogroženem porečju Vipave.

Več informacij: