Skoči do osrednje vsebine

Za prostorski in urbani razvoj se pripravlja Nova leipziška listina

  • Ministrstvo za okolje in prostor

Na ravni Evropske unije (EU) se pripravlja dokument povezan s prostorskim in urbanim razvojem - Nova Leipziška listina. Ministrstvo za okolje in prostor obvešča vse zainteresirane, da je predlog besedila listine pripravljen in vstopa v zadnjo fazo usklajevanja. Predloge za dopolnitve besedila lahko do 22. junija 2020 posredujete na elektronski naslov zala.jerman@gov.si.

Nova Leipziška listina predstavlja dogovor držav članic EU o skupnih strateških načelih in ciljih trajnostnega razvoj mest. Poudarja predvsem pomen dostopa do javnih storitev in stanovanj, pomen zelenih mest, nizkoogljičnega načina bivanja, ugodnih razmer za gospodarstvo in digitalizacije. Priporoča oblikovanje urbanih politik za skupno dobro, uporabo celovitih pristopov v urbanem razvoju, sodelovanje med različnimi deležniki, večnivojsko upravljanje in upoštevanje lokalnih značilnosti pri oblikovanju politik, ukrepov in financiranju. Dokument postavlja načela delovanja in ključne teme, ki bodo v prihodnje na področjih urbanega razvoja naslovljena skozi različne ukrepe na ravni EU in držav članic.

Dokument je bil pripravljen v sodelovanju držav članic EU, Evropske komisije in strokovnih organizacij ter združenj, ki se na ravni EU ukvarjajo z vprašanji razvoja mest (med drugim Odbor regij, Eurocities, JPI Urban Europe in EUKN). Dokument bodo sprejeli evropski ministri za urbane zadeve, predvidoma v času nemškega predsedovanja Svetu EU, na neformalnem srečanju konec letošnjega leta.

Zadnji osnutek listine (v angleščini, original, pdf)