Skoči do osrednje vsebine

Poziv za prijavo interesa – prostorska razsežnost pandemije Covid-19

  • Ministrstvo za okolje in prostor

Program ESPON (Evropsko omrežje za spremljanje prostorskega razvoja EU 28+4) je objavil poziv za prijavo interesa za izvedbo raziskave o prostorskih razsežnostih vpliva pandemije Covid-19 in s pandemijo povezanimi odzivi politik. Poziv je odprt do 7. junija 2020.


Program Evropsko omrežje za spremljanje prostorskega razvoja – ESPON  podpira krepitev učinkovitosti kohezijske politike EU in drugih sektorskih politik in programov v okviru investicijskih sredstev evropskih strukturnih skladov, prav tako pa tudi nacionalne in regionalne politike teritorialnega razvoja preko povezovanja in izgradnje skupne baze znanj s področja prostora in prostorskega razvoja. Program povezuje območje 28 držav članic Evropske Unije in 4 partnerske države: Islandijo, Lihtenštajn, Norveško in Švico.

 Cilj programa je spodbujanje in pospeševanje evropskega teritorialnega sodelovanja in razvoja z izhodiščem v prenosu znanja in zagotavljanju podpore za uresničevanje evropskih politik. Del tega je tudi vzpostavitev skupnega evropskega znanstvenega omrežja na področju prostorskega razvoja. Program ESPON aktivno deluje že od leta 2000 in omogoča pripravo različnih prostorskih analiz ozemlja Evropske Unije in sosednjih držav.

Naročnik javnega naročila (ESPON EGTC) bo na podlagi prejetih ponudb sestavil seznam zainteresiranih gospodarskih subjektov za izvedbo raziskave. Na podlagi razpisne dokumentacije, ki jo bo naročnik predložil v poznejši fazi, bodo ti gospodarski subjekti neposredno povabljeni k predložitvi ponudbe.

 Več informacij o pozivu