Skoči do osrednje vsebine

Okoljski inšpektorji preverili prijave skladiščenja pepela v Zalogu in Postojni

  • Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor

Zaradi informacij o nedovoljenem odlaganju oziroma skladiščenju pepela v Zalogu in Postojni, sta inšpektorja Inšpektorata za okolje in prostor opravila inšpekcijska pregleda po uradni dolžnosti.

Okoljski inšpektor je na inšpekcijskem nadzoru 28. aprila 2020, pri zavezancu v Zalogu, ugotovil, da na zunanji, sicer betonski površini predhodno skladišči okoli 1300 ton elektrofiltrskega pepela v razsutem stanju. Družba ima načrt zbiranja odpadkov, na podlagi katerega mu je bilo izdano potrdilo o vpisu v evidenco zbiralcev odpadkov. Kot je določeno v potrdilu, lahko zavezanec skladišči do 1500 ton vseh nenevarnih odpadkov, med drugim tudi elektrofiltrski pepel (10 01 01), a izključno znotraj pokritega in zaprtega objekta, katerega površina je betonsko utrjena in vodoodporna. Skladiščenje pepela na prostem pa je kršitev, zaradi katere je inšpektor, 29. aprila, inšpekcijskemu zavezancu izdal odločbo, s katero mu nalaga, da mora takoj po prejemu odločbe prenehati z odlaganjem elektrofiltrskega pepela na prostem zemljišču (parc. št. 55/8 k. o. Kašelj). Ves elektrofiltrski pepel, odložen zunaj, pa mora odstranit v roku 30. dni po prejemu odločbe. Inšpekcijskemu zavezancu je bila odločba vročena 19. 5. 2020. Rok za odstranitev pepela iz zunanjega zemljišča se izteče 18. 6. 2020.

Na podlagi prijave umeščanja in skladiščenja več kot 1000 m3 pepela na zemljišče v neposredni bližini športnega igrišča in stanovanjskega naselja v Postojni, pa je inšpektorica opravila inšpekcijski nadzor po uradni dolžnosti 14. 5. 2020.

V času nadzora, na navedenih zemljiščih ni bilo nobene deponije pepela. Na štirih lokacijah, površine približno 1 m2 so bile sicer vidne zaplate raztresenega pepela, za katere je zavezanec, v izjavi na inšpekcijski zapisnik, povedal, da gre za lesni pepel, ki nastaja kot proizvod pri proizvodnji toplotne energije iz obnovljivih virov in ga uporablja za gnojenje na kmetiji brez kakršnekoli nadaljnje obdelave. Pepel je 30. 3., pripeljal z manjšim kontejnerjem volumna 1m3 in ga raztresel po površini 1000m2, 6. 4. je na parcelo pripeljal 2m3 pepela z nekoliko večjim kontejnerjem in ga raztresel na površino 1500m2.

V času inšpekcijskega pregleda ni bilo ugotovljenega dovažanja pepela s težkimi kamioni, po travnati površini ni bilo vidnih sledi težkih tovornjakov. Na zadevno območje deponije, kjer naj bi se skladiščilo 1000 m3 pepela, dostop s težkimi kamioni ni možen.