Skoči do osrednje vsebine

EK izdala uradni opomin in obrazloženo mnenje zaradi neskladnega prenosa direktive in neizpolnjevanja obveznosti

Evropska komisija (EK) je Sloveniji izdala uradni opomin (kršitev) zaradi neskladnega prenosa direktive o industrijskih emisijah (2010/75/EU) in obrazloženo mnenje v kršitvi zaradi neizpolnjevanja obveznosti iz direktive o kakovosti zunanjega zraka in čistejšem zraku za Evropo v zvezi z mejnimi vrednostmi PM10 (2008/50/ES). Rok za odgovora EK je do 15. 9. 2020.

Neskladen prenos direktive o industrijskih emisijah

EK je oktobra 2017 odprla EU Pilot zaradi neskladnega prenosa direktive, vendar ga je zaradi nezadovoljivega odgovora decembra 2019 zaprla in napovedala odprtje kršitve. MOP bo podrobno preučil opomin EK in v roku odgovoril.

EK je januarja 2013 izdala uradni opomin zaradi kršitve Direktive 2008/50/ES ter preseganja PM10 delcev na več območjih, aprila 2016 pa je izdala dodatni uradni opomin zaradi nezadostnega števila in vrst merilnih mest. Slovenija je za omenjena območja preseganj sprejela Načrte za kakovost zraka in redno poročala o izvajanju ukrepov, na podlagi dodatnega uradnega opomina pa so bila vzpostavljena tudi dodatna merilna mesta.

EK je na podlagi rezultatov umaknila očitke o kršitvi zaradi neustreznega št. merilnih mest, poleg tega ugotavlja, da meritve za območja: Ljubljana, Maribor in Primorska kažejo zmanjšanje in se ukrepi zdijo zadovoljivi. EK pa stopnjuje ukrepanje in izdaja obrazloženo mnenje za Celinsko območje, saj so dnevne mejne vrednosti PM10 presežene od leta 2008 pa vsaj do 2018, letne mejne vrednosti pa so presežene za leti 2008 in 2010. Po mnenju EK negativni obseg, trajanje in trend preseganja lahko kažejo, da ukrepi v načrtih za kakovost zraka ne zadostujejo. Slovenija mora po prejemu obrazloženega mnenja v 4 mesecih sprejeti ukrepe, potrebne za uskladitev s tem obrazloženim mnenjem, sicer lahko EK zadevo preda Sodišču EU in zoper Slovenijo vloži tožbo.