Skoči do osrednje vsebine

Ukrepa učinkovitejših gradenj in ravnanja z odpadno embalažo se v primeru deponije Leskovec in tretje razvojni osi že kažeta kot učinkovita

Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak in državna sekretarka dr. Metka Gorišek sta se danes sestala z županom Mestne občine Novo mesto mag. Gregorjem Macedonijem, nato sta si ogledala Center za ravnanje z odpadki - deponija Leskovec (CEROD).

Minister mag. Vizjak je ob obisku deponije izrazil zadovoljstvo, da so izvajalci začeli s postopki javnega naročanja za izbor izvajalcev prevzema nakopičene odpadne embalaže. Ukrep, ki je del Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije, je stopil v veljavo prvega maja 2020. Ukrep daje možnost izvajalcem javnih služb zbiranja komunalne odpadne embalaže, da odpadno embalažo, ki je niso prevzele družbe za ravnanje z odpadno embalažo, sami oddajo v nadaljnjo obdelavo izvajalcem obdelave. Stroške ravnanja z odpadno embalažo bo prevzela Republika Slovenija.

Glede tretje razvoje osi je minister povedal, da gre za problem, ki se po njegovi oceni v pravni državi ne bi smel zgoditi. Uredba o državnem prostorskem načrtu je namreč že sprejeta, časa za dodatne diskusije o neprimernosti trase tako ni več. »Sedaj bi bila potrebna samo še optimizacija izvedbenega dela projekta. Ključno je, da ima država tu enostavne in predvidljive postopke. V interventnem zakonu smo poskrbeli tudi za takšne primere, torej ko okoljevarstveno soglasje še ni izdano, se postopek lahko preseli v integralnega, skupaj z vsemi aktivnostmi, ki so bile doslej že opravljene v okviru pridobivanja okoljevarstvenega soglasja.« Poudaril je, da je MOP s to rešitvijo v interventnem zakonu postopke bistveno skrajšal. »Naredili bomo vse, da bo projekt tretje razvojne osi izveden v predvidenih rokih.«   

Župan mag. Macedoni se je zahvalil za operativno delo v zadnjih dveh mesecih. Poudaril je, da so bili »narejeni ogromni koraki. Vemo, da gre za področje investicij, prostorskega planiranja, hrupa, ne nazadnje odpadkov. Menim, da bomo odprte projekte tudi v nadaljnje uspešno reševali.« 

Obisku deponije se je pridružil tudi predstavnik nevladne organizacije Dolenjski ekološki zavod g. Jože Povšič, ki je mnenja, da se je v zadnjih 35 letih spremenilo mnogo stvari na bolje, da pa ne dopuščajo ekstremnih ravnanj na področju nevladnega organiziranja. »Ne moreš ustaviti projekta, če je v skladu z evropskimi direktivami in v skladu s slovensko zakonodajo,« je poudaril.