Skoči do osrednje vsebine

Nadzor čezmejnega pošiljanja odpadkov na mejnem prehodu Fernetiči

Inšpektorji za okolje Inšpektorata za okolje in prostor so v sodelovanju s predstavniki Policije in FURS, 19. 5. 2020, izvedli akcijo nadzora nad čezmejnim pošiljanjem odpadkov na mejnem prehodu Fernetiči, tako na vstopu v Slovenijo, kot na izstopu iz Slovenije. V okviru nadzora so bile pregledane tri pošiljke odpadkov na izstopu iz Slovenije ter sedem pošiljk na vstopu v Slovenijo.

Na izstopu so bile pregledane tri pošiljke odpadnih kovin, in sicer dve pošiljki iz Slovenije v Italijo ter ena pošiljka iz Hrvaške v Italijo. Ugotovljene so bile manjše nepravilnosti glede klasifikacije odpadkov. Odpadki v pošiljki so bili napačno klasificirani kot gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov. Dejansko je šlo za odpadke (odpadne kovine) iz postopkov predelave odpadkov iz obratov za predelavo odpadkov. V primeru organizatorja pošiljanja odpadkov iz Slovenije bo izveden inšpekcijski pregled glede ugotovljenih nepravilnosti ter izrečen ukrep.

Na vstopu je bilo pregledanih sedem pošiljk odpadkov, šest pošiljk je bilo poslanih v okviru izdanih soglasij iz Italije na Madžarsko (Slovenija tranzitna država), ena pošiljka pa je bila poslana iz Italije v Slovenijo na predelavo (odpadni papir). V vseh primerih ni bilo ugotovljenih nepravilnosti.

Akcija je bila izvedena v okviru projekta SWEAP.