Skoči do osrednje vsebine

Vprašalnik za oblikovanje globalnega priporočila o odprti znanosti

UNESCO, Slovenska nacionalna komisija za UNESCO in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, pozivajo znanstvenike, založnike, oblikovalce znanstvene politike in tiste, ki jih zanima odprta znanost, da izpolnijo vprašalnik za oblikovanje novega globalnega priporočila o odprti znanosti.

Odprta znanost je krovni izraz za prizadevanja, da bi bili vsi vidiki znanosti in znanja javno dostopni vsem. Pandemija Covid-19 kaže na potrebo po izmenjavi znanstvenih informacij za nadzor trenutne pandemije in preprečevanje prihodnjih. Kljub temu, da so znanstveniki v mnogih državah sprejeli izziv, še vedno manjka usklajeno razumevanje pomena, priložnosti in izzivov odprte znanosti.

Zato so Republika Slovenija in več kot 190 drugih držav novembra 2019 naložili Unescu (vodilni organizaciji Združenih narodov z znanstvenim mandatom), da razvije mednarodnopravni instrument za določanje standardov v obliki UNESCO priporočila o odprti znanosti.

UNESCO priporočila so mednarodnopravni instrumenti, ki naj bi vplivali na razvoj nacionalnih zakonov in praks. Novo priporočilo naj bi opredelilo skupne vrednote in načela odprte znanosti ter konkretne ukrepe na področju odprtega dostopa in odprtih podatkov s predlogi, s katerimi bi državljane približali znanosti in obveznostim za lažji razvoj in širjenje znanstvenega znanja po vsem svetu.