Skoči do osrednje vsebine

Obvestilo o poteku veljavnosti osebnih dokumentov

V sedanjem in prihajajočem obdobju, ko varnostni ukrepi, uvedeni zaradi bolezni COVID-19, ne bodo popolnoma sproščeni bomo, še naprej vsi državljani in drugi obiskovalci upravnih enot zavezani spoštovati varnostne ukrepe.

Zato pozivamo vse državljane in državljanke Republike Slovenije, ki imajo v poletnih mesecih namen potovati, da zaradi bližajočega poletja in dopustov pravočasno preverijo veljavnost vseh osebnih dokumentov (osebne izkaznice, potnega lista in vozniškega dovoljenja). Glede na kraj izbranega potovanja preverite veljavnost potovalnega dokumenta in v primeru poteka pravočasno podajte vlogo za izdajo novega osebnega dokumenta.

S tem se boste izognili tudi višjim stroškom (upravnim taksam) za izdajo dokumenta v primeru nujne prioritetne izdaje. Ne bo se  potrebno voziti v Celje na podajo vloge na tamkajšnji upravni enoti ali na vročitev prioritetno izdelanega dokumenta. V primerih, ko bo državljan vseeno primoran podati prioritetno vlogo, lahko izbere vročitev dokumenta po pošti, namesto vročitve na Upravni enoti Celje. V primeru izbrane vročitve po pošti, osebnega dokumenta sicer ne bo mogel dobiti v enem dnevu, temveč naslednji delovni dan.

Izdelovalec je dolžan izdelati potni list in ga predati na pošto v roku petih delovnih dni od prejema vloge, osebno izkaznico pa v štirih delovnih dneh, vendar pa se lahko ob povečanem številu vlog roki tudi podaljšajo. Upoštevati je potrebno tudi, da se v rok izdelave osebnih dokumentov šteje le delovne dni, ne pa tudi sobote, nedelje in praznike.

Pomembno je vedeti, da je tudi novo vozniško dovoljenje v obliki kartice osebni dokument. Z njim lahko urejate razne stvari na banki, pošti ipd., kljub temu pa z njim ne morete prečkati državne meje. Obenem  pozivamo imetnike vozniških dovoljenj  v obliki kartic, da preverijo veljavnost kartic. Običajna veljavnost kartic je 10 let, ne glede na veljavnost kategorij vpisanih v vozniško dovoljenje. Veljavnost vozniških dovoljenj, katerih imetniki imajo zdravstveno omejitev, imajo temu ustrezno krajšo veljavnost, v skladu z izdanim zdravniškim spričevalom. Po preteku veljavnosti je potrebno vozniško dovoljenje zamenjati. 

Nadalje vse imetnike vozniških dovoljenj, ki imajo še stara vozniška dovoljenje (trodelni roza obrazci), seznanjamo, da bo ta vozniška dovoljenja potrebno zamenjati za nova v  obliki  kartic najkasneje  do 19. 1. 2023.