Skoči do osrednje vsebine

Minister dr. Logar imenovan za kontaktnega ministra za pobudo Tri morja

Pobuda Tri morja je forum 12 držav članic Evropske unije, ki so geografsko umeščene v srednji in vzhodni Evropi med Jadranskim, Baltskim ter Črnim morjem – Avstrija, Bolgarija, Češka, Estonija, Hrvaška, Latvija, Litva, Madžarska, Poljska, Romunija, Slovaška in Slovenija.

Cilj pobude je podpirati regionalni dialog in povezovati države na osi sever-jug. Središče pa so dodatne investicije v gospodarstvo, transportno povezljivost, energetsko infrastrukturo ter digitalne komunikacije v regiji.

Sodelovanje v pobudi Tri morja je tako eno izmed sredstev uresničevanja Strategije zunanje politike RS, ki med drugim opredeljuje potrebo po povezovanju s skupinami in posameznimi državami članicami EU s podobnimi interesi, krepitvi sodelovanja s sosednjimi državami, državami Srednje Evrope in okrepitev stikov z ZDA. Z aktivnim sodelovanjem v Pobudi Slovenija sporoča, da je zanesljiva članica transatlantskega zavezništva.

Pri tem ima posebno mesto sodelovanje na gospodarskem področju, vključno s krepitvijo prometnih povezav. Upoštevaje energetsko in prometno strategijo države, zunanja politika oblikuje zavezništva in krepi politične stike po geopolitičnih oseh, ki dolgoročno zagotavljajo zanesljivo energetsko oskrbo in kakovostne prometne poti.

Iskalnik