Skoči do osrednje vsebine

Minister Černač nadaljuje z delovnimi obiski po občinah Slovenije

Minister brez resorja, pristojen za razvoj in EU kohezijsko politiko, Zvone Černač ter državna sekretarka mag. Monika Kirbiš Rojs sta danes na povabilo župana obiskala občino Pivka. Z županom Robertom Smrdeljem in sodelavci so se pogovarjali o aktualnih in prihodnjih projektih občine, financiranih s pomočjo EU sredstev, ki bodo pripomogli k boljšemu življenju tamkajšnjih prebivalcev, pa tudi k hitrejšem in učinkovitejšemu razvoju občine Pivka. V Parku vojaške zgodovine se jim je pridružil tudi minister za kulturo dr. Vasko Simoniti.

SVRK_Obisk Pivke

V občini Pivka se z evropskimi sredstvi pišejo dobre zgodbe, je dejal minister Zvone Černač ob obisku na Pivškem. V okviru delovnega obiska občine se je sestal z županom Robertom Smrdeljem in njegovimi sodelavci, ki so ga seznanili s projekti, financiranimi z evropskimi sredstvi, ki se zaključujejo, in s projekti, ki za zaključek  potrebujejo dodatna finančna sredstva. Minister je poudaril, da je bila obnova celotnega vodovodnega sistema na območju občin Postojna in Pivka, ki prehaja v zaključno fazo, eden izmed večjih projektov, ki je bil umeščen v financiranje iz evropskih kohezijskih sredstev v okviru »overcomttmenta« v času druge Janševe vlade. Takim in podobnim projektom gre podpora tudi v naprej.

V nadaljevanju obiska pa sta ministra Zvone Černač in minister dr. Vasko Simoniti na pogovoru z direktorjem Parka vojaške zgodovine poudarila, da je PVZ, za katerega so bili temelji postavljeni v letu 2005, prerasel lokalne okvirje. Gre za predstavitev zbirk, ki so nacionalnega pomena, zato je potrebno zagotoviti pogoje za stabilno financiranje PVZ in s tem omogočiti njegov nadaljnji razvoj.

Minister Zvone Černač je pojasnil tudi predvidene odločitve glede prerazporeditve sredstev evropskih skladov za namene odprave posledic epidemije. »Gre za sredstva za zagotavljanje skrajšanega delovnega časa, t.j. za ohranjanje obstoječih zaposlitev, pa tudi za sredstva za pomoč pri prenovi zdravstvene infrastrukture. Načrtujemo zagotoviti sredstva za prenovo in dograditev infekcijske klinike v Ljubljani in Mariboru in za pomoč gospodarstvu. Vemo, da bo v letošnjem letu ena izmed dejavnosti, ki bo najbolj prizadeta, gostinsko-turistična dejavnost in na tej osnovi nameravamo skupaj z ministrstvom za gospodarstvo tej panogi preko evropskih kohezijskih sredstev dati še posebno podporo,« je zagotovil minister.

Video

Izjava ministra Černača po obisku v občini Pivka