Skoči do osrednje vsebine

V prvi šolski dan smo vstopili dobro pripravljeni

Kot načrtovano, učenke in učenci ter dijakinje in dijaki prav v teh dneh opravljajo še svoja zadnja ocenjevanja in se počasi, a zanesljivo približujejo procesu zaključevanja ocen in s tem tudi vseh učnih obveznosti tega šolskega leta. »Približno polovica vrtčevskih otrok je včeraj zopet vstopila v vrtce. Veselja in smeha, pa tudi kakšne solzice ni manjkalo ne pri otrocih, pa tudi pri starših in vzgojiteljicah in vzgojiteljih, njihovih pomočnicah in pomočnikih, ostalemu osebju in seveda ravnateljicah in ravnateljih. Prav slednji so zagotovili, da je delo dobro in ustrezno izvedeno in da se spoštujejo vsi potrebni zdravstveno-varnostni ter higienski ukrepi. Kar nekaj vrtcev je že sporočilo, da se bo po 1. juniju 2020 vanje vrnilo večje število otrok, zato bo potreben ponovni pregled in ocena smernic NIJZ. Naj na tem mestu tudi povem, da bo na današnji večerni seji vlade pripravljen predlog za podaljšanje ukrepa plačila vrtca s strani države v primeru otrokove odsotnosti do 30. junija 2020,« je na dopoldanski novinarski konferenci, ki je bila v torek, 19. maja, dejala ministrica prof. dr. Simona Kustec.

Ministrica prof. dr. Simona Kustec na tiskovni konferenci

Podobno opisani sliki prvega dne je pokazala tudi izvedba pouka v šolah. Tako ravnateljice in ravnatelji, kot učiteljice in učitelji so se temeljito pripravili na ponovno vrnitev ter organizirali vse potrebno za uspešno izvedbo pouka. Učenci in starši so pokazali veliko stopnjo razumevanja in pripravljenosti za nemoteno izvedbo vzgojno-izobraževalnega procesa v šoli.

Med izpostavljenimi zagatami prvega dne nekatere šole beležijo prostorske probleme pri športnih aktivnostih in v podružničnih šolah. Varnostno razdaljo je v vseh fazah vzgojno-izobraževalnega procesa težko povsem zagotoviti, pa vendar učitelji v največji meri skrbijo za upoštevanje varnostnih smernic. Zaradi same organizacije dela je Združenje ravnateljev Slovenije na ministrstvo naslovilo tudi prošnjo za premik začetka datuma za vrnitev učenk in učencev 9. razreda na 1. junij 2020. Nekateri ravnatelji so podali tudi pobudo za vrnitev učencev 4. in 5. razreda, drugi pa za vrnitev vseh razredov po 1. juniju 2020. »Vse pobude bomo seveda v prihajajočih dneh skrbno pretehtali tako z vidika aktualne epidemiološke ocene stanja v državi, kot seveda tudi zmožnosti in smotrnosti organiziranja pouka glede na vse strokovne smernice ter kadrovske zmožnosti šol. S prihodom 9. razredov namreč zaradi upoštevanja vseh priporočil, povezanih tudi z organizacijo pouka nekatere šole še iščejo najboljše rešitve za izvedbo,« je dejala ministrica.

V srednjih in poklicnih šolah učni proces poteka predvsem v luči priprav na zaključne izpite in maturo. Dijaki bodo uradno šolsko leto zaključili ta petek, 22. maja, naslednjo soboto, 30. maja pa bodo opravljali prvi maturitetni preizkus iz angleškega jezika. V glasbene šole se bo predvidoma vključila večina učencev. Kadrovskih težav nimajo.

Šole poročajo o dobrem sodelovanju z lokalnimi skupnostmi. Tudi prevozi so potekali brez težav.»Še vedno nas čaka nekaj dela pri pomoči šolam s prilagojenim programom. Za te namene bo prav danes organizirano še dodatno srečanje s predstavniki NIJZ, na katerem se bo poskušalo poiskati možnosti za mobilnost učiteljev dodatne strokovne pomoči, ki bi bila v največjo korist šolajočih otrok. Šole nam namreč sporočajo, da je na daljavo takšno pomoč težko izpeljati. Prav tako se pripravlja tudi dokončna vsebina strokovnih smernic za zavode in šole s prilagojenim programom,« je napovedala ministrica.

Osvetlila je tudi primerjavo, kako se v šolo vračajo otroci po Evropi. 17 držav članic EU je pri ponovni vrnitvi otrok v šole dalo, tako kot Slovenija, prednost odprtju vrtcev in nižjim ter zaključnim razredom, od tega:

- 14 držav, ki zagotavljajo otroško varstvo in predšolsko vzgojo,

- 20  držav v primeru srednjih šol poudarek tako kot Slovenija daje na višje razrede, maturo in zaključne izpite,

- 8 držav, med njimi tudi Slovenija, odpira šole za otroke s posebnimi potrebami,

- 20 držav, tudi naša, je pripravilo strokovne smernice v sodelovanju z ustreznimi zdravstvenim institucijami.

»Brez kančka sramu lahko rečemo, da smo v prvi dan vstopili dobro pripravljeni in predvsem tudi zavezani našemu skupnemu cilju – skrbi za najboljšo možno izvedbo vzgoje in izobraževanja v danih razmerah in pod danimi pogoji stroke in narave virusa. Verjamem, da bomo s skupnimi močmi, sodelovanjem in pomoči na takšen način tudi nadaljevali – v razredu, ali pa od doma,« je na novinarski konferenci dejala prof. dr. Simona Kustec.