Skoči do osrednje vsebine

Drugostopenjski organ odločil o pritožbah Kemisa

Ljubljana, 18. maja 2020. V skladu ZZUSUDJZ se šteje, da je bila družbi Kemis d. o. o., danes vročena pošta, v kateri so bile odločbe drugostopenjskega organa glede pritožb Kemisa na odločbe gradbenega inšpektorata, izdane 28. 2. in 3. 3. 2020. Drugostopenjski organ je tri pritožbe zavrnil, eno pa je vrnil organu prve stopnje v ponovno odločanje.

Drugostopenjski organ je 5. maja 2020 zavrnil predlog inšpekcijske zavezanke za odložitev izvršbe v zvezi z odločbo inšpektorata z dne 28. 2. 2020, s katero je bilo javnemu podjetju KPV naložena obveznost odklopa podzemnega nelegalno armirano betonskega objekta z nadzemnim montažnim kontejnerjem da(odklop vode).

Zavrnil je tudi predlog inšpekcijske zavezanke za odložitev izvršbe v zvezi z odločbo inšpektorata z dne 28. 2. 2020, s katero je bilo podjetju  Elektro Ljubljana naložena obveznost, da podzemnemu nelegalno armirano betonskemu objektu z nadzemnim montažnim kontejnerjem odklopi električno energijo.

Zavrnil je tudi pritožbo inšpekcijske zavezanke Kemis d. o. o., na odločbo, s katero inšpektor zavezanki nalaga prenehanje uporabe  objekta B, reciklažnega centra SPPC Kemis, ki se uporablja brez gradbenega dovoljenja, takoj po prevzemu odločbe.

Delno odločbo, s katero je bila zavezanki odrejena ustavitev gradnje nelegalnega objekta A reciklažnega centra SPPC Kemis, in sicer skladiščno predelovalnega poslovnega centra za predelavo in odstranjevanje nevarnih odpadkov, zgrajenega po požaru 2015, pa je drugostopenjski organ odpravil in vrnil organu prve stopnje v ponovno odločanje. Drugostopenjski organ ugotavlja, da je dejansko stanje vseh konkretno izvedenih gradbenih del na objektu A, še vedno ostalo neugotovljeno. Od pravilnega in popolno ugotovljenega dejanskega stanja izvedenih gradbenih del na objektu A namreč zavisi tudi pravilnost in zakonitost izrečene sankcije, saj bo moral gradbeni inšpektor v primeru, da bo oziroma če bo v dopolnitvi ugotovljenega postopka zaključil, da je objekt A obstoječi objekt, na katerem so se izvedla (le) rekonstrukcijska dela, naložiti zavezanki odstranitev natanko in zgolj teh del, kot nezakonito izvedenih gradbenih del.  Če pa se bo gradbeni inšpektor postavil na stališče, da je šlo pri gradnji objekta A novogradnjo, ker je bil le ta po požaru preveč uničen, da bi lahko govorili o obstoječem objektu, pa bo izreke sankcijo odstranitve objekta A v celoti.

Ni pa sporno, da se rekonstrukcija in novo gradnja objekta lahko začneta le na podlagi pravnomočnega gradbenega dovoljenja.

O pravnomočnosti odločitve v odločbi v zvezi z objektom C, s katero je bil objekt tako na prvi, kot drugi stopnji na spoznan za nelegalnega, pa trenutno odloča Upravno sodišče.