Skoči do osrednje vsebine

S sanacijo vrtcev do zdravja otrok in varstva okolja

  • Ministrstvo za okolje in prostor
Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak je obiskal celjski Vrtec Zarja (enota Ringa Raja). Seznanil se je z zaključeno sanacijo kontaminirane zemljine in zunanje ureditve območja tega vrtca kot tudi Vrtca Anice Črešnjeve (enota Mavrica) ter sanacijami še sedmih vrtcev in enega otroškega igrišča, ki bodo potekale v tem in prihodnjih letih. MOP je s tem poskrbel za sanacijo neposrednega območja, kjer se zadržuje ranljiva skupina naše družba, otroci. Minister je ob tem izpostavil tudi evropske projekte iz mehanizma Celostnih teritorialnih naložb, katerih vrednost v mestnih občinah Celje in Velenje znaša preko 18,3 mio EUR. Ti projekti bodo izboljšali degradirano okolje v urbanem območju in doprinesli k izboljšani kvaliteti bivanja ljudi. Minister se je kasneje sestal z županom MO Celje Bojanom Šrotom, kjer se je seznanil z okoljskimi in prostorskimi izzivi na tem območju.

Minister je poudaril, da danes občutimo okoljske posledice zaradi v preteklosti žal premalo pozornosti namenjene varovanju okolja. Ocenil je, da je pomembno začete projekte sanacij nadaljevati. Med najbolj pomembnimi so zagotovo okolja, kjer otroke pospremljamo pri njihovih prvih korakih življenja.

Minister mag. Vizjak je povedal, da bo MOP kljub posledicam epidemije na gospodarstvo s sanacijami nadaljevalo. Ne gre za visoka, vendar za pomembna sredstva, pomemben prispevek k zdravemu okolju.

Sanacija kontaminirane zemljine in zunanje ureditve območja vrtcev v MO Celje

MOP je v letu  2019 pristopil k sanaciji zemljine vrtcev v MO Celje. Podrobne preiskave otroških igrišč v Celju je v letu 2017 naročila občina. Rezultati analiz zemljine so pokazali, da glede na standarde ni primerna za otroška igrišča, zato je bila sprejeta odločitev, da MOP pristopi k sanaciji zemljine v otroških vrtcih.

Izvajalec del za sanacijo v Vrtcu Zarja – enota Ringaraja in Vrtcu Anice Črešnjeve – enota Mavrica je bila družba INKAING d. o. o. Ljubljana. Celotna vrednost del je znašala 498.264 EUR (z DDV). Količina onesnažene zemljine iz obeh vrtcev je znašala 2.000 m3 in je bila pripeljana v nadaljnjo predelavo v kamnolom Sv. Andraž nad Polzelo. Podjetje Nerinvest ima okoljevarstvenega dovoljenje (OVD) za predelavo teh odpadkov. V tem dovoljenju je navedeno, da je končna uporaba produkta iz tega odpadka namenjena za geomehanski nasip v kamnolomu Sv. Andraž skladno z rudarskim projektom. Za sanacijo spodnjega dela obeh igrišč je bilo uporabljenega okoli 900 m3 grobega tampona in 750 m3 nove  zemljine, ter 2200m 2 travnega tepiha. Ob sanaciji so bila urejena vsa igrala in pohodne poti po igrišču ter peskovniki.

Poleg vrtcev Anice Černejeve (enota Mavrica) in Zarja (enota Ringa Raja), bosta letos sanirana še dve enoti vrtca Zarja - Mehurček in Živ-žav, predvidoma v letih 2021 in 2022 pa se bo sanacija izvajala še v vrtcih Tončke Čečeve (enota Center), Anice Černejeve (enota Sonce, enota Gaberje) in Zarja (enota  Čiračara, enota Iskrica) ter otroško igrišče ob Savinji.

Evropski projekti - izvajanje mehanizma Celostnih teritorialnih naložb (CTN)

V MO Celje se trenutno izvajajo trije projekti, ki se sofinancirajo preko mehanizma CTN, v skupni vrednosti sofinanciranja 9.697.927 EUR.

  • »Generator« - cilj projekta je obnova in rekonstrukcija javne zgradbe na urbanem območju mestnega naselja Celje. Obnovljen prostor, v treh nadstropjih bo namenjen vsem generacijam, zainteresiranim posameznikom in podjetniškim ekipam, ki razmišljajo o podjetniški poti, startup podjetjem ter drugim subjektom s področja tehnologij. Vrednost projekta znaša 5.920.054 EUR, vrednost sofinanciranja pa 3.640.270 EUR. Projekt je v fazi izvedbe, izplačila potekajo. Predviden zaključek junija 2021.
  • »Prenova stanovanj na nerevitaliziranih območjih MO Celje« - cilj projekta je odprava suma socialne in fizične degradacije na urbanih območij. S tem namenom se izvede prenova 26 stanovanj na 16 lokacijah v MO Celje. Prenovljene stanovanjske enote bodo zadovoljile potrebe po najemnih stanovanjih za različne ciljne skupine in s tem bo operacija prispevala k reševanju stanovanjskega problema različnih ciljnih skupin in k učinkovitejši rabi prostora na urbanih območjih. Vrednost projekta znaša 656.688 EUR, vrednost sofinanciranja pa 293.146 EUR. Projekt je v fazi izvedbe, podpisana je sofinancerska pogodba, potekajo postopki za pripravo zahtevkov za izplačilo. Predviden zaključek decembra 2020.
  • »Stanovanjska soseska Dečkovo naselje – DN10« - cilj projekta je na degradiranih območjih MO Celje vzpostaviti funkcionalne stanovanjske enote za potrebe najemnikov. Zgrajenih bo 142 stanovanj. Nove javne najemne stanovanjske enote bodo zadovoljile potrebe po stanovanjih za različne ciljne skupine, kot so: upravičenci do neprofitnih stanovanj, upravičenci do namenskih stanovanj (mladi in mlade družine, ljudje s posebnimi potrebami, starejši). Vrednost projekta znaša 13.542.884 EUR, vrednost sofinanciranja pa 5.764.510 EUR. Projekt je v fazi izvedbe, izdan je sklep o sofinanciranju operacije. Potekajo postopki za podpis sofinancerske pogodbe. Predviden zaključek decembra 2022.

V MO Velenje se trenutno izvajajo trije projekti, ki se sofinancirajo preko mehanizma CTN v okviru prednostne naložbe v skupni vrednosti sofinanciranja 8.760.396 EUR.

  • »CTN prireditveni oder in prostor« - cilj projekta je revitalizacija degradiranega prostora ob Velenjskem jezeru, ki je nastal kot posledica rudarske aktivnosti na tem območju. Zgradil se bo prireditveni oder in večnamenski prireditveni prostor, uredile se bodo komunikacijske poti. Zagotovila se bo učinkovita raba prostora znotraj mesta. Revitaliziranih bo 4,6 ha površin. Vrednost projekta znaša 8.862.512 EUR, vrednost sofinanciranja pa 6.001.238 EUR. Projekt je v fazi izvedbe, izplačila potekajo. Predviden zaključek operacije decembra 2020;
  • »Revitalizacija starotrškega jedra« - cilj projekta je revitalizacija dela mesta v naselju Staro Velenje, ki je spregledano in opuščeno in predstavlja neizkoriščen potencial. Na mestu objekta »Stara pekarna« se bo zgradi nov objekt v katerem je predvidenih nekaj ateljejev, ustvarjalna delavnica, razstaviščni prostori, skupni prostor za so-delo kreativcev, v pritličju manjši gostinski lokal in na podstrešju dve stanovanji. Uredil se bo pripadajoči trg in pohodne površine. Obujeno bo starotrško vzdušje v najstarejšem delu mesta. Vrednost projekta znaša 2.928.441 EUR, vrednost sofinanciranja pa 1.525.488 EUR. Projekt je v fazi izvedbe, izdan je sklep o sofinanciranju operacije. Potekajo postopki za podpis sofinancerske pogodbe. Predviden zaključek operacije junija 2021.
  • »Stari trg 11, Velenje« - cilj projekta je revitalizacija degradiranega urbanega dela mesta, ki je spregledano in opuščeno in predstavlja neizkoriščen potencial. Projekt obsega rušitev obstoječega objekta na lokaciji Stari trg 11 in novogradnjo. Vsebinski namen je pridobitev novih poslovnih površin za obrtno dejavnost. Celoten objekt bo po končani gradnji namenjen novim podjetjem in obrtnikom za izvajanje različnih storitvenih in obrtnih dejavnosti, ki bodo spodbujale razvoj drobnega gospodarstva in obrti v starem mestnem jedru. Vrednost projekta znaša 1.559.397 EUR, vrednost sofinanciranja pa 1.233.670 EUR. Projekt je v fazi izvedbe, izdan je sklep o sofinanciranju operacije. Potekajo postopki za podpis sofinancerske pogodbe. Predviden zaključek operacije decembra 2021.