Skoči do osrednje vsebine

Odločitve 39. dopisne seje Vlade Republike Slovenije s področja Ministrstva za okolje in prostor

Vlada je na današnji 39. dopisni seji obravnavala tri točke s področja Ministrstva za okolje in prostor.

Imenovanje predstavnikov v svet Inštituta za vode Republike Slovenije

Vlada  je kot predstavnike ustanovitelja v Svetu Inštituta za vode Republike Slovenije imenovala predstavnike Ministrstva za okolje in prostor, in sicer Bojana Dejaka, Romana Kramerja in Iztoka Slatinška. Vlada jih je imenovala za dobo štirih let od 15. 5. 2020 do 14. 5. 2024.Z dnem 14. 5. 2020 pa je vlada razrešila naslednje predstavnike Ministrstva za okolje in prostor: Tomaža Prohinarja, Jožeta Uhana in Barbaro Merše.

Imenovanje in razrešitev člana nadzornega sveta Eko sklada

Vlada je imenovala Aleksandra Zupančiča za člana nadzornega sveta Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada kot predstavnika ustanovitelja (Ministrstvo za okolje in prostor), in sicer  za dobo štirih let od 22. 5. 2020 do 21. 5. 2024. Vlada je namreč z dnem 21. 5. 2020  razrešila  Andrejo Potočnik z mesta članice  nadzornega sveta Eko sklada, j.s. Andreji Potočnik je namreč prenehalo delovno razmerje na Ministrstvu za okolje in prostor, zato je minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak predlagal, da se jo razreši kot članico nadzornega sveta. 

Imenovanje članice nadzornega sveta Stanovanjskega sveta

Vlada je imenovala mag. Vido Borovinšek za članico nadzornega sveta Stanovanjskega sklada Republike Slovenije za pravno področje,  in sicer za čas od 19. 5. 2020 do 18. 5. 2024. Dne 18. 5. 2020 se  namreč izteče mandat članu nadzornega sveta Sašu Rinku, ki je bil imenovan kot predstavnik za pravno področje. Mag. Vida Borovinšek izpolnjuje vse pogoje za imenovanje v nadzorni svet kot predstavnica s pravnega področja.