Skoči do osrednje vsebine

Izvedba vzgojno-izobraževalnega dela v programih za otroke s posebnimi potrebami

Začetek izvajanja vzgojno-izobraževalne dejavnosti v vrtcih in šolah poteka postopno. Najprej je predviden začetek pouka za prvo triado, nato za učence 9. razredov osnovnošolskega programa in na enak način za učence prilagojenega izobraževalnega programa z nižjim izobrazbenim standardom v osnovnih šolah s prilagojenim programom.

Naslednji korak je priprava odprtja Posebnega programa vzgoje in izobraževanja, ki obsega šest stopenj, vanj pa so vključeni učenci z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju od 6. do 26. leta. Ko bodo pripravljena posebna priporočila NIJZ in ZRSŠ, bo izobraževanje steklo tudi v tem programu, načrtujemo, da že 25. 5. 2020.

Na MIZŠ se zavedamo, da gre pri otrocih s posebnimi potrebami za najbolj ranljivo populacijo, obenem pa tudi za največje stiske staršev, ki so z njimi doma. Zato bomo storili vse, da jim zagotovimo varno vrnitev v šolo.

Zaradi specifične zdravstvene situacije in različnosti programov se v teh dneh pripravljajo posebna priporočila in navodila za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami. Pouk naj bi se v teh zavodih začel izvajati z drugačno dinamiko, najprej za dijake zaključnih letnikov 18. 5. 2020, 25. 5. 2020 za predšolske otroke in ostale otroke, glede potrebe posameznih skupin otrok s posebnimi potrebami v posameznem zavodu.