Skoči do osrednje vsebine

Nadzor čezmejnega pošiljanja odpadkov na mejnem prehodu Karavanke

Inšpektorji za okolje Inšpektorata za okolje in prostor so v ponedeljek, 11. 5. 2020, skupaj s predstavniki Policije in FURS, izvedli akcijo nadzora nad čezmejnim pošiljanjem odpadkov na mejnem prehodu Karavanke. Poleg omenjenih nadzornih organov so v skladu s svojimi pristojnostmi izvajali nadzor še inšpektorji Inšpektorata za infrastrukturo.

V okviru akcije je bilo pregledanih pet pošiljk odpadkov, in sicer pošiljke z odpadnim mineralnim motornim oljem, tekočimi gorljivimi odpadki, odpadki iz čiščenja dimnih plinov in pomešanimi odpadki, v katerih je vsaj en odpadek nevaren (izvoz iz Slovenije) ter pomešanimi odpadki, ki vsebujejo nevarne odpadke (pošiljka v tranzitu iz Hrvaške v Nemčijo). Pri nobeni od teh petih pošiljk, ni bilo ugotovljenih nepravilnosti. Odpadki so bili poslani po predhodno pridobljenih soglasjih, pošiljke so spremljali pravilno izpolnjeni transportni dokumenti, vozila za prevoz odpadkov so bila pravilno označena. Tudi v primeru pošiljke odpadkov, ki je bila poslana iz Slovenije v Avstrijo z dokumentom iz Priloge VII (nenevarni odpadki), niso bile ugotovljene nepravilnosti pri izpolnjevanju dokumenta iz označitvi vozila.
Akcija je bila izvedena v okviru Life+ projekta SWEAP.