Skoči do osrednje vsebine

Državni sekretar Damir Orehovec o smernicah odpiranja vzgojno-izobraževalnih zavodov

 • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport smo začrtali smernice odpiranja vzgojno-izobraževalnih zavodov na podlagi »Okvirnega načrta sproščanja omejitvenih ukrepov na področju vzgoje in izobraževanja«, ki ga je sprejela Vlada RS 29. aprila.

Državni sekretar Damir Orehovec jih je v ponedeljek, 11. maja, predstavil na novinarski konferenci, na kateri je uvodoma poudaril: »Zavedamo se, da ne bo lahko, predvsem od zaposlenih v vzgoji in izobraževanju, bo to zahtevalo veliko znanja in organizacijskih spretnosti, a prepričan sem, da bodo naredili vse kar bo v dobrobit otrok in mladostnikov.«

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je v sodelovanju s predstavniki izobraževalne in zdravstvene stroke, ravnateljev ter sindikatov pripravilo navodila za pripravo na odpiranje vzgojno-izobraževalnih ustanov in jim jih minuli petek, 8. 5. posredovalo z okrožnico.

Okrožnice vsebujejo poleg splošnih usmeritev tudi Higienska priporočila za izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela v času epidemije COVID-19, ki jih je pripravil Nacionalni inštitut za javno zdravje.

Zavod RS za šolstvo pa s svojimi priporočili usmerja vrtce in šole, kako naj organizirajo vzgojno izobraževalno delo iz metodično-didaktičnega vidika.

Pri nastanku navodil so sodelovali NIJZ, Zavod RS za šolstvo, RIC, CPI, predstavniki ravnateljev različnih združenj, predstavnik staršev, SVIZ in pristojni direktorati na ministrstvu.

»Na MIZŠ bi si sicer želeli odpreti vse ustanove v celoti, a žal zaradi strokovne ocene prevelikega zdravstvenega tveganja to zaenkrat ni mogoče, zato bomo to morali storiti postopoma in v omejenem obsegu,« je dejal državni sekretar.

Potek odprtja vrtcev in šol:

1. VRTCI - odpirajo se javni in zasebni
Predviden datum je 18. maj.

Delo naj bi potekalo v manjših skupinah:

 • Prvo starostno obdobje – 8 otrok v skupini
 • Drugo starostno obdobje - 10 otrok v skupini

Zaradi prostorskih omejitev, ki so povezane z zagotavljanjem ustreznih zdravstveno-varnostnih ukrepov, starše naprošamo, da v tej začetni fazi v vrtce pripeljejo samo tisti otroke, za katere ne morejo zagotoviti varstva doma. Starši, ki otrok ne bodo vključili v vrtec, bodo do konca maja oproščeni plačil.

O vseh omejitvah in protokolih ter o razlogih zanje, ki so zapisani v Higienskih priporočilih bo v nadaljevanju spregovorila predstavnica NIJZ – dr. med. Polonca Truden Dobrin, ki bo naslednja govorka.

Prav tako bo več povedala o dokumentih, ki sta ju izdala Razširjeni strokovni kolegij (RSK) za pediatrijo in Razširjeni strokovni kolegij (RSK) za medicino dela, prometa in športa, ki opredeljujeta zdravstvene omejitve za otroke in zaposlene za vrnitev na delovno mesto ob ponovnem odprtju VIZ ustanov.

2. OSNOVNE ŠOLE IN GLASBENE ŠOLE

 • Za 1. vzgojno izobraževalno obdobje je predviden datum začetka 18. maj v manjših skupinah do 15 otrok.
 • Za 9. razrede je predviden povratek 25. maja v manjših skupinah do 15 otrok.
 • Za učence od 4. do 8. razreda bo še naprej potekalo izobraževanje na daljavo.
 • Posamezne učence od 4. do 8. razreda, ki so neocenjeni ali negativno ocenjeni oziroma imajo težave z izobraževanjem na daljavo, bo lahko šola od 25. maja povabila v šolo in z njimi izvajala dopolnilni pouk ter druge oblike individualne in skupinske pomoči.
 • Pouk instrumentov in petja, ki se v glasbenih šolah izvaja individualno, se bo od 18. 5. 2020 dalje izvajal v prostorih šole, medtem ko bo pouk predmetov, ki se izvajajo skupinsko še naprej potekal v obliki izobraževanja na daljavo.

Tudi za glasbene šole velja enako kot za osnovne šole, odprtje je predvideno 18. maja 2020.


3. ŠOLE S PRILAGOJENIM PROGRAMOM in ZAVODI ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE OTROK IN MLADOSTNIKOV S POSEBNIMI POTREBAMI

Za njih veljajo enaka navodila kot za OŠ. V tem tednu pa bomo skupaj s predstavniki ravnateljev, z NIJZ in Zavodom RS za šolstvo še dorekli vse potrebne ostale specifike, ki veljajo za te zavode.

Ne glede na navedeno, pa se tudi omenjene ustanove po splošnih navodilih pripravljajo na odprtje ustanov in dela v njih, s predvidenim datumom 18. 5.

4. SREDNJE ŠOLE

 • Za dijake zaključnih letnikov srednjih šol se te odprejo 18. maja.
 • Dijaki nezaključnih letnikov nadaljujejo z izobraževanjem na daljavo in SŠ lahko tako kot pri OŠ organizirajo za njih dodatno učno pomoč, če so neocenjeni ali negativno ocenjeni, oziroma imajo težave z izobraževanjem na daljavo.
 • Srednje poklicne šole in srednje strokovne šole lahko za svoje dijake ob ustreznih zaščitnih ukrepih organizirajo praktično izobraževanje v šoli, pri delodajalcu ali v Medpodjetniškem izobraževalnem centru, če tega še niso izvedli.

Poleg vrtcev, osnovnih in srednjih šol bodo 18. maja svoja vrata odprli tudi dijaški domovi in organizacije za izobraževanje odraslih.

Če se bodo vodstva višjih strokovnih šol odločila, bodo predavalnice in laboratorije delno ali v celoti odprle tudi te ustanove, ki lahko napotijo svoje študente na praktično izobraževanje pri delodajalcu, seveda, če to dopuščajo zdravstvene razmere.

Torej, teden v katerega smo vstopili, je namenjen pripravi na postopno odpiranje vrtcev, šol in dijaških domov v skladu z navodili NIJZ in vzgojno-izobraževalne stroke ter navodili ravnateljev.

V ta namen je Vlada RS v petek spremenila Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja, univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih in tako omogočila zaposlenim, da se z današnjim dnem vrnejo na delo ob upoštevanju higienskih priporočil NIJZ.

Končno odločitev o datumu odprtja, predvidenim za 18. maj, pa bo vlada na podlagi aktualnih zdravstvenih in epidemioloških ocen strokovne skupine ministrstva za zdravje, sprejela v drugi polovici tega tedna.