Skoči do osrednje vsebine

Imenovanje vršilca dolžnosti glavnega inšpektorja Inšpektorata za okolje in prostor

Ljubljana, 11. 5. 2020. Z današnjim dnem je prevzel delo vršilca dolžnosti glavnega inšpektorja Inšpektorata za okolje in prostor Franc Rančigaj.

Franc Rančigaj je bil za vršilca dolžnosti glavnega inšpektorja inšpektorata imenovan na seji Vlade RS, 11. 5. 2020, in sicer do imenovanja glavnega inšpektorja IRSOP, vendar največ za šest mesecev, to je do 10. 11. 2020. Franc Rančigaj je univerzitetni diplomirani inženir strojništva. Opravljal je delo glavnega inšpektorja Republike Slovenije za delo,  vodil pa je tudi občinsko inšpekcijo Inšpektorata Republike Slovenije za delo. V razvojnem oddelku tovarne SIP Šempeter je vodil večjo projektno skupino, bil pa je tudi vodja inženiringa v tovarni KIV Vransko.

Ob svojem nastopu pa je poudaril:

"Inšpekcija za okolje in prostor ima, tako kot naravno okolje samo, velik družbeni pomen pri kreiranju narodove prihodnosti. Pravni red gledam kot proizvod, ki je po moje, trenutno še vedno najbolj deficitarna dobrina v naši ljubi državi. Inšpektorji pa smo eni od »neposrednih proizvajalcev« tega deficitarnega izdelka, ki se proizvaja na obrtniški in ne velikoserijski način.
Čeprav je inšpekcijski nadzor na splošno v družbi nepriljubljen, ostaja tudi v sodobni družbi, kljub najsodobnejši informacijski tehnologiji, v določenih konkretnih primerih edini možen korektiv in povratna zanka za sistemske rešitve regulative, saj razvoj družbenih dogodkov vedno prehiteva sistemske rešitve. Človek se namreč v svoji racionalnosti vedno odziva inovativno in poskuša za dosego lastne udobnosti izkoriščati soljudi in naravne danosti. Na višji razvojni stopnji človeštva je še bolj prefinjen način tega izkoriščanja. Vendar javna korist ni le v preprečevanju trenutnega izkoriščanja. Neupoštevanje predpisanih normativov na področjih, ki so v pristojnosti nadzora Inšpektorata RS za okolje in prostor, pomeni negativne družbene posledice tudi v prihodnosti.
Del moje vizije oz. eden od primarnih ciljev je vsekakor zagotavljanje zadovoljstva zaposlenih sodelavcev  nad rezultati vašega osebnega in našega skupnega dela, ter pogojih dela in dobrega počutja v delovni sredini.
Inšpektorat RS okolje in prostor mora postati širši javnosti še bolj prepoznaven organ po učinkovitem preventivnem in odzivnem (prožnem) intervencijskem delovanju v okviru svojih zakonsko predpisanih nalog in pristojnosti.
Trudil se bom, da bom kot vodja uporabil vsa temeljna načela sodobne državne uprave, vas vodil in motiviral z lastnim zgledom in strokovno avtoriteto ter transparentnim nagrajevanjem za delo in delovno uspešnost.
Sistematično si bom prizadeval, da bi bilo delo in delovna mesta prilagojena vašim sposobnostim, zmožnostim in potrebam. Z dobro voljo so po moje rešljive vse težave in problemi. Dokažimo, da s skupnimi močmi zmoremo uresničiti naše skupno zadovoljstvo".