Skoči do osrednje vsebine

Ravnanje z odpadno embalažo v skladu z zakonom o interventnih ukrepih (ZIUZEOP-A)

  • Ministrstvo za okolje in prostor

Na podlagi 41. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo, ki je začel veljati 1. maja, imajo izvajalci javne službe zbiranja komunalne odpadne embalaže možnost, da odpadno embalažo, ki je niso prevzele družbe za ravnanje z odpadno embalažo, sami oddajo v nadaljnjo obdelavo izvajalcem obdelave. Stroške ravnanja z odpadno embalažo bo prevzela država.

Za lažjo izvedbo ukrepov in postopkov javnega naročanja je priloženo:

Morebitna vprašanja se lahko posreduje na e-naslov: gp.mop@gov.si.