Skoči do osrednje vsebine

Program finančnih spodbud

  • Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo smo pripravili Program finančnih spodbud COVID-19, ki je podlaga za pripravo konkretnih ukrepov za blaženje posledic epidemije. Na ministrstvu smo storili vse potrebno, da Republika Slovenija lahko priglasi sheme COVID - 19 državnih pomoči na Evropsko komisijo. S programom naslavljamo likvidnost oz. tekoče poslovanje gospodarstva, nadalje transformacijo v nove poslovne modele in investicije.

S planom objave v maju in juniju 2020 pripravljamo nove nepovratne COVID -19 ukrepe, s katerim bomo financirali obratni kapital, spodbujali nove ali izboljšane razvojne projekte in proizvodne ter storitvene kapacitete z namenom ponovnega zagona in razvoja podjetja, ki je bilo prizadeto zaradi epidemije.

Planirani novi likvidnostni COVID-19 ukrepi v predvideni vrednosti 33,8 mio EUR nepovratnih sredstev so namenjeni MSPjem:

  • Povračilo stroškov za zaščitno opremo – 10 mio EUR (bo objavljen že v tem mesecu)
  • Povračilo stroškov za področje internacionalizacije – 0,8 mio EUR
  • Spodbude za zagon razvojnih projektov – 5 mio EUR
  • Likvidnost na področju turizma in gostinstva – 13 mio EUR
  • Proizvodnja na problemskih območjih – 3 mio EUR.

Nova posojila iz naslova evropskih sredstev (predvsem mikrokredite) v višini najmanj 80 mio EUR, bomo skupaj s SID banko na trg plasirali predvidoma letos poleti.

Dodatno si prizadevamo zagotoviti vse potrebne dodatne finančne vire (nacionalne in evropske), ki nam bodo omogočali izvedbo celotnega paketa finančnih spodbud za gospodarstvo, tako na področju povratnih, kot tudi nepovratnih spodbud.

S pogledom, usmerjenim naprej si prizadevamo zagotoviti šedodatna sredstva, med drugim tudi za področje digitalizacije. Digitalne vsebine kot so: elektronsko poslovanje, digitalni vavčerji (izdelava digitalne strategije, digitalni marketing, kibernetska varnost in dvig digitalnih kompetenc), ter digitalne vsebine usmerjene turistične produkte

Potencialne prijavitelje vabimo k ogledu obstoječih produktov:

Slovenski podjetniški sklad je ponovno aktiviral dva vavčerja in sicer Vavčer za digitalni marketing https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=85 in Vavčer za pripravo digitalne strategije https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=86.

Slovenski podjetniški sklad nudi mikrokredite na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in na obmejnih problemskih območjih v RS https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=99 v vrednosti 10 mio EUR.

Slovenski podjetniški sklad nudi garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere namenjeno MSP https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=106 v vrednosti 80 mio EUR.

 SID banka nudi COVID-u prilagojen posojilni sklad za turizem, ki smo ga razširili tudi z nudenjem posojil za obratna sredstva (poleg investicij) ter razširili krog upravičencev v turizmu in gostinstvu, za kar je na voljo 160 mio EUR https://www.sid.si/mala-srednja-podjetja/financiranje-nalozb-obratnega-kapitala-za-trajnostno-rast-turizma-turizem-1