Skoči do osrednje vsebine

Odločitev 36. dopisne seje Vlade Republike Slovenije s področja Ministrstva za okolje in prostor

  • Ministrstvo za okolje in prostor

Vlada je na današnji 26. dopisni seji obravnavala eno točko s področja Ministrstva za okolje in prostor.

Imenovanje in razrešitev glavnega inšpektorja Inšpektorata Republike Slovenije za okolje in prostor

Vlada je izdala odločbo s katero je z 11. 5. 2020 imenovala Franca Rančigaja za vršilca dolžnosti glavnega inšpektorja Inšpektorata Republike Slovenije za okolje in prostor (IRSOP), in sicer do imenovanja glavnega inšpektorja IRSOP, vendar največ za šest mesecev, to je do  10. 11. 2020. Z dnem 10. 5. 2020 je vlada s položaja vršilca dolžnosti glavnega inšpektorja na IRSOP razrešila dr. Dragana Matića, in sicer v skladu s petim odstavkom  83. člena Zakona o javnih uslužbencih (ZJU). ZJU določa, da lahko v času od sprožitve natečajnega postopka do imenovanja novega uradnika na položaj direktorja organa v sestavi ministrstva, brez javnega natečaja največ šest mesecev naloge na tem položaju opravlja vršilec dolžnosti. Za vršilca dolžnosti je brez javnega natečaja lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje predpisane pogoje. Javni natečaj za položaj glavnega inšpektorja IRSOP je bil na spletišču državne uprave gov.si  in na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje  objavljen dne 12. 12. 2019, vendar  postopek posebnega javnega natečaja še ni zaključen. Franc Rančigaj je univerzitetni diplomirani inženir strojništva. Opravljal je delo glavnega inšpektorja Republike Slovenije za delo,  vodil pa je tudi občinsko inšpekcijo Inšpektorata Republike Slovenije za delo. V razvojnem oddelku tovarne SIP Šempeter je vodil večjo projektno skupino, bil pa je tudi vodja inženiringa v tovarni KIV Vransko.