Skoči do osrednje vsebine

Pripravlja se Teritorialna agenda EU 2030

Na ravni Evropske unije se pripravljata dva dokumenta povezana s prostorskim in urbanim razvojem: Teritorialna agenda EU 2030 in Nova Leipziška listina. Vse zainteresirane obveščamo, da je predlog besedila Teritorialne agende 2030 pripravljen in vstopa v zadnjo fazo usklajevanja.

Dokument je bil pripravljen v sodelovanju držav članic EU, Evropske komisije in strokovnih organizacij ter združenj, ki se na ravni EU ukvarjajo z vprašanji prostorskega in urbanega razvoja (na primer Odbor regij, Eurocities, JPI Urban Europe in EUKN). Dokument bo predvidoma sprejet v času nemškega predsedovanja Svetu EU, konec leta 2020, na neformalnem srečanju evropskih ministrov pristojnih za prostorski razvoj in teritorialno kohezijo. Dokument je splošen, postavil pa bo načela delovanja in ključne teme, ki bodo v prihodnje na področjih prostorskega razvoja in teritorialne kohezije naslovljeni skozi različne ukrepe na ravni  EU in držav članic.

Teritorialna agenda 2030 tako predstavlja dogovor držav članic EU o skupnih ciljih in prednostnih nalogah na področju prostorske kohezije. Poudarja predvsem trajnostni in uravnotežen prostorski razvoj, podpira policentrični urbani sistem, sodelovanje na različnih ravneh (med mesti, med in v regijah, čezmejno), zdravo okolje in podnebno nevtralna mesta in regije, pomen krožnega gospodarstva, trajnostne in digitalne povezave med območji.

Zadnji osnutek agende (v angleščini, original)

Predloge za dopolnitve besedila lahko do 12. maja 2020 posredujete na elektronski naslov: tomaz.miklavcic1@gov.si.

Več informacij