Skoči do osrednje vsebine

Inšpektorji za okolje in policisti ponovno začeli izvajati nadzore čezmejnega pošiljanja odpadkov

Inšpektorji za okolje Inšpektorata za okolje in prostor so na avtocestni kontrolni točki Log Brezovica, v sodelovanju s predstavniki Policije, izvedli akcijo nadzora nad čezmejnim pošiljanjem odpadkov. To je bila prva skupna akcija po razglasitvi epidemije COVID-19.

V okviru akcije so pregledali štiri pošiljke odpadkov preko meja ter tri pošiljke odpadkov v notranjem prometu, in sicer nad dvema pošiljkama izrabljenih motornih vozil ter eno pošiljko odpadne plastike. V treh primerih pošiljk odpadkov preko meja (odpadne fluorescenčne cevi, pomešani odpadki, ki vsebujejo nevarne odpadke in ostanki po sortiranju mešane embalaže), so bili odpadki poslani po predhodno pridobljenih soglasjih, pošiljke so spremljali pravilno izpolnjeni transportni dokumenti, tudi pri označevanju vozil za prevoz odpadkov nepravilnosti niso bile ugotovljene. Prav tako so slovenski prevozniki s potrdili izkazovali vpis v evidenco prevoznikov odpadkov, ki jo vodi ARSO. Pregledana je bila tudi pošiljka odpadnega papirja iz Italije za prejemnika v Sloveniji. Nepravilnosti niso bile ugotovljene, pošiljko je spremljal pravilno izpolnjen dokument iz Priloge VII.

Akcije nadzora se bodo izvajale tudi v prihodnje tako na avtocestnih kontrolnih točkah, mejnih prehodih in pristanišču.