Skoči do osrednje vsebine

Razpis ESPON za izvedbo ciljnih raziskav v letu 2020

Program Evropsko omrežje za spremljanje prostorskega razvoja (ESPON) je na spletu objavil razpise za izvedbo treh raziskav v ocenjeni vrednosti 740.000 EUR. Rok za prijavo je 22. junij 2020.

  • »Vloga in perspektive kohezijske politike pri načrtovanju v mestih in metropolitanskih območjih (METRO)«, ocenjena vrednost 240.000 EUR. Več informacij;
  • »Trajnostna prometna infrastruktura v strateški urbani regiji Eurodelta (STISE)«, ocenjena vrednost 270.000 EUR. Več informacij;
  • »Napredek v prostoru in celostne razvojne priložnosti velikih jezer v Evropi (LAKES)«, ocenjena vrednost 230.000 EUR. Več informacij.

Program ESPON podpira krepitev učinkovitosti kohezijske politike EU in drugih sektorskih politik in programov v okviru investicijskih sredstev evropskih strukturnih skladov, prav tako pa tudi nacionalne in regionalne politike teritorialnega razvoja preko povezovanja in izgradnje skupne baze znanj s področja prostora in prostorskega razvoja. Program povezuje območje 28 držav članic EU in 4 partnerske države: Islandijo, Lihtenštajn, Norveško in Švico.

Cilj programa je spodbujanje in pospeševanje evropskega teritorialnega sodelovanja in razvoja z izhodiščem v prenosu znanja in zagotavljanju podpore za uresničevanje evropskih politik. Del tega je tudi vzpostavitev skupnega evropskega znanstvenega omrežja na področju prostorskega razvoja. Program ESPON aktivno deluje že od leta 2000 omogoča pripravo različnih prostorskih analiz ozemlja EU in sosednjih držav.

Več informacij o ESPON