Skoči do osrednje vsebine

Podpora kampanji za osveščanje o brezplačni oddaji in odvozu vozila v razgradnjo

Ministrstvo za okolje in prostor podpira akcijo Mestne občine Ljubljana (MOL) in družbe EKOMOBIL odstranjevanja zapuščenih vozil na javnih površinah z namenom osveščanja državljanov, da lahko svoja izrabljena vozila brezplačno oddajo v razgradnjo pooblaščeni družbi za ravnanje z izrabljenimi vozili, ki bo vozilo razgradila na okolju prijazen način.

Nameni akcije so:

  • odstraniti zapuščena in izrabljena vozila iz parkirišč v naseljih in javnih površin;
  • osveščanje kje in kako lahko državljani uredimo brezplačno oddajo in odvoz vozila v razgradnjo, preden se uvede prekrškovni postopek zaradi zapuščenih vozil na javnih površinah;
  • prispevati k čistejšemu okolju, ki ga izrabljena motorna vozila močno obremenjujejo.

Mestno redarstvo MOL je v lanskem letu obravnavalo skoraj 1000 prijav zapuščenih vozil na javnih površinah. Tako zapuščena kot tudi izrabljena motorna vozila, ki so nevarni odpadek, kazijo in onesnažujejo okolje, zaradi možnega iztekanja olj in drugih nevarnih tekočin predstavljajo tveganje za okolje in zdravje ljudi, na drugi strani pa zasedajo prepotrebna parkirna mesta.

Več informacij o akciji