Skoči do osrednje vsebine

Obvestilo Sklada o najavi objave Javnega razpisa za obratna sredstva v primarni kmetijski pridelavi - A1

Obveščamo vas, da je Slovenski regionalno razvojni sklad na svoji spletni strani objavil naslednjo novico:

*Najava objave Javnega razpisa za obratna sredstva v primarni kmetijski pridelavi - A1 *

Slovenski regionalno razvojni sklad najavlja objavo Javnega razpisa za obratna sredstva v primarni kmetijski pridelavi- A1 v Uradnem listu Republike Slovenije, ki predvidoma izide v petek, 8. 5. 2020.

Razpisana sredstva v višini 3.000.000 evrov so namenjena za zagotavljanje likvidnostnih sredstev kmetijskim gospodarstvom, ki so se zaradi razglasitve epidemije COVID-19 znašla v situaciji, ko ne morejo zagotoviti zadostnih sredstev za gnojila, Litofarmacevtska sredstva, krmo, gorivo, transportne stroške, stroške dela idr.

Vlagatelji lahko zaprosijo za posojilo v višini od 5.000 do 50.000 evrov z obrestno mero 3- mesečni EURIBOR in pribitkom 0,5% letno. Roki za oddajo vloge bodo 15. 5. 2020, 12. 6. 2020, 10. 7. 2020, 7. 8. 2020 in 4. 9. 2020. Po javnem razpisu je možna elektronska oddaja vloge.

Javni razpis in razpisna dokumentacija bodo na dan objave javnega razpisa v Uradnem listu, dostopna tudi na spletni strani sklada
www.regionalnisklad.si.

Iskalnik