Skoči do osrednje vsebine

Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport smo pripravili poročilo o izvedbi ukrepov na področju vzgoje in izobraževanja v času epidemije COVID-19

  • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport smo takoj po zaprtju vzgojno - izobraževalnih zavodov vso pozornost namenili izvedbi izobraževanja na daljavo.

Pri tem smo še posebej zasledovali naslednje ključne cilje: 

  • 1. zagotavljanje kontinuiranega izobraževalnega procesa, ki je ustrezno prilagojen izrednim razmeram,
  • 2. preprečevanje nastajanja večjih razlik med učenci pri osvajanju znanja v tem času ter posebna skrb za ranljive skupine ter
  • 3. zagotavljanje ustreznih orodij za tehnično podporo učiteljem pri izvajanju izobraževanja na daljavo.