Skoči do osrednje vsebine

V izplačilo odposlanih preko 45 tisoč vlog za izplačilo enkratnega solidarnostnega dodatka študentom

  • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

V izplačilo enkratnega solidarnostnega dodatka študentom v višini 150 evrov za izvedbo 30. aprila 2020 je bilo poslano skupaj 45.250 vlog v skupnem znesku 6.787.500 evrov, od tega 4.229 vlog študentov višjih šol (634.350 evrov) in 41.021 vlog visokošolskih študentov (6.153.150 evrov).

Kot je znano, trenutno sprejeti zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo določa, da so do enkratnega solidarnostnega dodatka v višini 150 EUR upravičeni tisti višješolski in visokošolski študenti in študentke, ki se v študijskem letu 2019/2020 izobražujejo po javno veljavnih študijskih programih v Republiki Sloveniji, ki se izvajajo kot redni študij, in ki imajo hkrati stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.

Državni zbor pa je na seji 28. aprila 2020 sprejel novelo Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo. Z uveljavitvijo tega zakona se 58. člen spremeni in se glasi: enkratni solidarnostni dodatek v višini 150 evrov se do 1. junija 2020 izplača študentom s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki se v študijskem letu 2019/2020 izobražujejo po javnoveljavnih študijskih programih v Republiki Sloveniji in na dan 13. marca 2020 niso bili vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi 14., 15., 16., 17. in 25. člena ZPIZ-2.

V prehodnih določbah navedenega zakona je določeno, da se bo sprememba 58. člena uporabljala od 13. marca 2020 dalje.

Obrazec za oddajo vloge bo izrednim študentom, ki bodo upravičeni do dodatka, na voljo na isti strani eUprave in bo odprt, ko bo zakon stopil v veljavo. O tem vas bomo obvestili tudi na spletni strani MIZš.