Skoči do osrednje vsebine

Odlog plačila obveznosti pri Slovenskem regionalno razvojnem skladu

Skladno z 81. členom Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije Covid-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (v nadaljevanju: ZIUZEOP), Sklad omogoča odlog plačila obveznosti za upravičence, ki imajo s Slovenskim regionalno razvojnim skladom (v nadaljevanju: Sklad) sklenjeno posojilno pogodbo.

Vloga za odlog plačila obveznosti je dostopna na povezavi http://www.regionalnisklad.si/novice-in-obvestila/vloga-za-odlog-placila-obveznosti

Upravičenec na elektronski naslov info@regionalnisklad.si naslovi vlogo za odlog plačila obveznosti iz posojilne pogodbe najkasneje v šestih mesecih po preklicu epidemije COVID-19. V vlogi mora kreditojemalec pojasniti, da zaradi okoliščin, povezanih s posledicami epidemije COVID-19, začasno ne more zagotavljati poplačila obveznosti po kreditni pogodbi.


Javni sklad in upravičenec se z dodatkom k posojilni pogodbi dogovorita za čas trajanja odloga plačila obveznosti iz posojilne pogodbe, vendar največ za obdobje 12 mesecev. Končni datum zapadlosti posojilne pogodbe se podaljša za čas trajanja odloga plačila, enako se podaljša zapadlost pogodbe, ki služi kot zavarovanje posojilne pogodbe. Odlog plačila ne vpliva na izračun višine posameznega obroka v skladu s posojilno pogodbo.


Odloga plačila obveznosti po ZIUZEOP predstavlja državno pomoč skladno s shemo št. SA.56999 (2020/N), prijavljeno v skladu z začasnim okvirom Evropske komisije za ukrepe pomoči gospodarstvu zaradi koronavirusne bolezni 19 (COVID-19).

Iskalnik