Skoči do osrednje vsebine

Evropska sredstva za lažje vračanje na delo

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o podpori za projekt »Zgodnja poklicna in zaposlitvena rehabilitacija v procesu vračanja na delo«. Vrednost projekta, ki ga bo izvajal Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije, Soča, znaša nekaj manj kot 873.000 evrov, od tega bo Evropski socialni sklad prispeval skoraj 699.000 evrov.

Namen projekta je priprava strokovnih podlag za vzpostavitev novega celostnega modela zgodnje poklicne in zaposlitvene rehabilitacije v procesu vračanja oseb z zdravstvenimi težavami oziroma invalidnostmi na delo. V projekt bo vključenih sto zavarovanih oseb v aktivni dobi po poškodbi ali bolezni, tristo delodajalcev iz javnega in zasebnega sektorja ter strokovna javnost.

Na podlagi pilotne izvedbe novega modela celostne rehabilitacije bodo oblikovane in izdelane smernice za izvajanje poklicne rehabilitacije.

Projekt bo prispeval k hitrejšemu vračanju oseb z zdravstvenimi težavami oziroma invalidnostmi v delovni proces, izboljšanju kakovosti njihovih življenj ter boljšemu izkoristku kompetenc in znanj strokovnih delavcev s področja medicine dela, zaposlovanja in zaposlitvene rehabilitacije.