Skoči do osrednje vsebine

Z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2020/568 dne 23. aprila 2020 o določitvi obvezne predložitve izvoznega dovoljenja pri izvozu nekaterih izdelkov se podaljšuje sistem izvoznih dovoljenj za najbolj nujno zaščitno opremo

Evropska komisija je zaradi prenehanja veljavnosti Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2020/402 z dne 14. marec 2020 o določitvi obvezne predložitve izvoznega dovoljenja pri izvozu nekaterih izdelkov (UL L št. 77I z dne 15. 3. 2020, str. 1) s 25. aprilom 2020 in zaradi pomanjkanje določene opreme v Uniji pripravila Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2020/568 dne 23. aprila 2020 o določitvi obvezne predložitve izvoznega dovoljenja pri izvozu nekaterih izdelkov (UL L št. 129 z dne 24. 4.2020, str. 7 ).

Izvozno dovoljenje bo še naprej potrebno za varovalna očala in ščitnike, opremo za zaščito ust in nosu in za zaščitna oblačila, saj je Evropska komisija zaradi pomanjkanja na trgu EU predlagala razširitev prvotnega seznama, ki je bil omejen samo na zaščitne maske.


Izvozno dovoljenje, poleg dosedanjih izjem, ni več potrebno za izvoz v Albanijo, Bosno in Hercegovino, Srbijo, Severno Makedonijo, Črno goro, Kosovo, Seznam vseh držav in ozemelj, ki so izvzete, je naveden v Izvedbeni uredbi.


Izvedbena uredba je začela veljati 26. aprila 2020. Uporablja se 30 dni.

Evropska komisija bo spremljala razmere na trgu EU. Če bo potrebno, se bo podaljšalo obdobje uporabe uredbe in po potrebi prilagodil seznam izdelkov, pri čemer se bo upošteval razvoj epidemiološke krize zaradi bolezni COVID-19 ter ustreznost ponudbe in povpraševanja na trgu Unije.

povezava na uradni list EU https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2020:129:FULL&from=EN

Iskalnik