Skoči do osrednje vsebine

Izbranih 19 ambasadorjev slovenskega gospodarstva Green. Creative. Smart.

družino ambasadorjev nacionalne kampanje za promocijo slovenskega gospodarstva, ki jo javna agencija SPIRIT Slovenija vodi pod sloganom »I FEEL SLOVENIA. Green. Creative. Smart.«, je bilo izbranih 19 slovenskih podjetij in organizacij. Ambasadorji in njihove prebojne rešitve, ki izkazujejo ključne konkurenčne prednosti slovenskega gospodarstva: zeleno, ustvarjalno, pametno, bodo aktivno vključeni v številne promocijske aktivnosti slovenskega investicijskega in poslovnega okolja.

Ambasadorji nacionalne kampanje I FEEL SLOVENIA. GREEN. CREATIVE. SMART. bodo s svojimi trajnostnimi, inovativnimi in pametnimi rešitvami bistveno pripomogli k večji prepoznavnosti Slovenije kot tehnološko razvite, ustvarjalno naravnane in zelene države, h gradnji njene pozitivne podobe ter promociji stabilnega in naprednega poslovnega okolja.

Glasniki slovenskega gospodarstva so bili izbrani na podlagi januarja letos objavljenega javnega poziva. Jeseni naj bi se jim v sklopu drugega javnega poziva pridružilo še do 20 slovenskih podjetij, ki predstavljajo ključne prebojne rešitve, storitve in inovativne izdelke slovenskega gospodarstva.

Agencija bo ambasadorje povabila k aktivnemu sodelovanju pri promociji nacionalne kampanje in širjenju njenih sporočil preko lastnih kanalov ter k čim pogostejši rabi emblema Ambassador Green. Creative. Smart. / Ambasador Zelena. Ustvarjalna. Pametna. za znamčenje lastnih komunikacijskih orodij in promocijskih materialov. Tudi agencija bo z emblemom znamčila vsa komunikacijska orodja in sporočila, v katera bo vključevala vsebine vezane na ambasadorje Green. Creative. Smart.

Njihove prebojne rešitve bodo vključene v krovna image komunikacijska sporočila, ki jih bo SPIRIT Slovenija v javnost lansiral v sklopu večkanalne mednarodne oglaševalske kampanje (digitalni mediji: TV, splet in družbena omrežja, zunanje oglaševanje, tisk …). Vključene bodo tudi v AR aplikacijo, ki bo uporabnikom v virtualnem svetu ter na sejmih in promocijskih dogodkih doma in v tujini na izkustveni način, s pomočjo interaktivnega zemljevida, približala slovensko poslovno in investicijsko okolje. Ambasadorji bodo sodelovali na številnih poslovnih dogodkih, vendar je načrtovanje izvedbe le teh v trenutni situaciji nekoliko odloženo.

»SPIRIT Slovenija si nenehno prizadeva k spodbujanju konkurenčnost​i slovenskih podjetij v mednarodnem okolju. Preko sporočil in aktivnosti širše digitalne marketinške kampanje bomo pozicionirali slovensko gospodarstvo na strateških izvoznih in investicijskih trgih kot zaupanja vredno in zanesljivo poslovno okolje. Sporočila bomo podkrepili s predstavitvami predstavnikov zelenega, ustvarjalnega in pametnega gospodarstva ter njihovih prebojnih rešitev. Obetamo si, da bo skupna promocija pripomogla k širšemu dosegu in še večjemu zaupanju v slovensko gospodarstvo,« je povedala Ajda Cuderman, direktorica SPIRIT Slovenija.

Agencija bo javnost o vseh promocijskih aktivnostih, v katere bodo vključeni ambasadorji slovenskega gospodarstva, sproti seznanjala.

Več informacij o ambasadorjih in njihovih prebojnih rešitvah je na tej povezavi

*******

Green. Creative. Smart. je komunikacijska kampanja znamke I feel Slovenia na področju gospodarstva kot odziv na njegova pričakovanja po dvigu prepoznavnosti in ugleda Slovenije v mednarodnem okolju. Namenjena je celoviti in enotni promociji slovenskega gospodarstva na globalnem konkurenčnem trgu. Slovensko gospodarstvo je trajnostno naravnano in usmerjeno k uporabniku, ponuja kreativne, inovativne in dostopne rešitve za ljudi ter za dolgoročen razvoj družbe. Kampanja izpostavlja ključne konkurenčne prednosti Slovenije na nišnih področjih zelenega in krožnega gospodarstva, okoljskih tehnologij, robotizacije, mobilnosti, digitalizacije, vesoljskih in drugih visokih tehnologij, razvoja in raziskav, znanosti ter kreativne industrije.