Skoči do osrednje vsebine

Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak ob obisku HE Brežice poudaril pomembnost poenostavitve postopkov in večje učinkovitosti

  • Ministrstvo za okolje in prostor

Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak si je danes skupaj z ministrom za infrastrukturo Jernejem Vrtovcem in direktorjem družbe Hidroelektrarne na Spodnji Savi, d.o.o. (HESS) Bogdanom Barbičem ogledal HE Brežice.

Minister mag. Vizjak ob ogledu HE Brežice

1 / 2

Med prioritetnimi cilji je danes ob obisku minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak poudaril učinkovitejše postopke, ki bodo omogočali hitrejšo izvedbo ključnih nacionalnih projektov. Predvsem v času ponovnega oživljanja gospodarstva, po epidemiji, bodo optimizirani postopki presoj vplivov na okolje in sprejemanja državnih prostorskih načrtov ključnega pomena.

»Moramo varovati okolje in naravo, vendar ob hkratnem razvoju družbe, da zagotovimo prihodnost sedanjim in prihodnjim generacijam. Torej vsak poseg v prostor je kompromis med ohranjanjem narave in okolja ter med razvojnimi potrebami družbe«, je povedal minister mag. Vizjak.  Prav takšen je tudi projekt hidroelektrarn na spodnji Savi. »Gre za večnamenski projekt pridobivanja električne energije iz obnovljivega vira in hkrati protipoplavna zaščita, bogatenje vodnih virov ob spoštovanju vseh naravovarstvenih pravil. Tako si predstavljam prihodnje projekte, med katerimi je tudi HE Mokrice«, je povedal minister mag. Vizjak.

»Seveda pa ne smemo dovoliti, da lahko brez utemeljenih razlogov posameznik blokira tak projekt, kot smo priča v primeru HE Mokrice, ko se brez resnih vsebinskih razlogov že pet let vrtimo v krogu pridobitve okoljevarstvenega soglasja za ta projekt.«  Ministrstvo za okolje in prostor je  iz tovrstnih razlogov pripravilo krajši paket zakonskih rešitev v okviru interventnega paketa za učinkovitejšo gradnjo, »s katero želimo, da se gradnja osredotoči na vsebinske rešitve tega kompromisa med razvojem in ohranjanjem oziroma varovanjem narave in da tak projekt doseže epilog v razumnem času.«

Minister mag. Vizjak je spomnil, da smo odgovorni za pripravo dolgoročne strategije razogljičenja v Republiki Sloveniji do leta 2050. »Hidroenergija in razvoj hidroenergije ima pomembno vlogo v tem projektu, zato si bomo tudi prizadevali za nadaljevanje gradnje verige hidroelektrarn na srednji Savi in še kje v Sloveniji.« V kolikor bo Državni zbor RS predlagane zakonske spremembe sprejel, bo Ministrstvo za okolje in prostor »naredilo vse, da bo gradbeno dovoljenje za HE Mokrice izdano v letošnjem letu«, je še napovedal minister.