Skoči do osrednje vsebine

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport obvešča o spremembi 58. člena, ki ga bo Vlada predlagala Državnemu zboru

  • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Vlada RS je na seji dne 21. aprila 2020 potrdila spremembe in dopolnitve zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo.

Vlada bo Državnemu zboru predlagala, da se 58. člen spremeni tako, da se bo glasil: enkratni solidarnostni dodatek v višini 150 evrov se do 1. junija 2020 izplača študentom s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki se v študijskem letu 2019/2020 izobražujejo po javnoveljavnih študijskih programih v Republiki Sloveniji in na dan 13. marca 2020 niso bili vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi 14., 15., 16., 17. in 25. člena ZPIZ-2.

V prehodnih določbah navedenega zakona je določeno, da se bo sprememba 58. člena uporabljala od 13. marca 2020 dalje.

Do dodatka bodo tako upravičeni vsi študenti s stalnim prebivališčem v RS, ki se izobražujejo po javnoveljavnih študijskih programih v RS in ki na dan 13. marca niso bili vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Študijski program na visokošolski instituciji v tujini ni akreditiran in javnoveljaven v RS.

Ministrstvo je pri pripravi vloge na eUpravi sledilo predlogu Vlade glede spremembe 58. člena zakona. Na ministrstvu ponovno izpostavljajo, da roka za oddajo vloge ni. Do današnjega dne je bilo oddanih 46. 500 vlog.

Vse vloge bodo obdelovali in izplačevali v paketih in sproti. Nova določba 58. člena predvideva izplačila do 1. junija 2020.